Zoznam spracovateľov osobných údajov

  • Animatec s.r.o. - uchovanie, ochrana a správa dát, služby e-mailingu a priameho marketingu
  • Proficio Marketing s.r.o. - online marketingové práce, služby e-mailingu a priameho marketingu