Životné prostredie

Životní prostředí

Chceme aktívne prispieť k ochrane klímy a za týmto účelom sme si stanovili ambiciózne ciele. Na jednej strane chceme znížiť našu vlastnú emisnú stopu CO2 do roku 2030 o 30%, na tej druhej pomáhame znižovať spotrebu energie budov projektovaných z našich materiálov. Tieto materiály sú svojím zložením šetrné k životnému prostrediu, za čo získali rad ocenení a certifikátov.

Cirkulárna ekonomika

Životní prostředí

Cirkulárna ekonomika v našom prípade znamená, že všetky naše výrobky sú recyklovateľné, čím zabraňujeme plytvaniu prírodnými zdrojmi.

Jedným z takýchto príkladov je navrátenie zvyškov pórobetónu späť do výrobného cyklu. Ide o zvyšky, ktoré vznikajú priamo pri výrobe, a ktoré je možné po intenzívnom recyklačnom procese znovu použiť. K tejto recyklácií využívame špeciálnu drvičku.

Výskum a vývoj

Životní prostředí

Cieľom nášho inovačného oddelenie je reagovať na konkrétne požiadavky z praxe. Aktuálne postrehy z trhu potom vďaka desiatkam rokov skúseností a medzinárodnému zázemiu dokážeme spracovať do nového produktu.
Viac o inováciách

Digitálne plánovanie

Životní prostředí

Spoločnosť Xella, výrobca stavebných materiálov Ytong, Silka a Multipor, zaviedla ako jedna z prvých firiem v Európe koncept služieb Blue.sprint založený na báze digitálneho plánovania s využitím BIM. Vďaka digitálnemu plánovaniu sme boli schopní dosiahnuť v konkrétnych projektoch úspory nákladov až 20 percent a časové úspory až 30 percent.
Viac o digitálnom plánovániu.