Zelená certifikácia budov (BREEAM/LEED)

Trendom súčasného stavebníctva je trvalo udržateľný rozvoj. Požiadavky na moderné stavanie nekončia energetickou úspornosťou, ale zahŕňajú taktiež stránku sociálnu a environmentálnu. Dôležité je všetko to, čo má vplyv na užívateľa budovy i jeho okolia, preto sa starostlivo zvažujú použité suroviny a riziká pri likvidácii stavby. Jednoduchým spôsobom, ako dokázať, že stavba tieto moderné štandardy spĺňa je niektorý z certifikátov, z ktorých najrozšírenejší je práve BREEAM a LEED.

Čo je certifikácia budovy?

Dobrovoľný a transparentný dôkaz kvality "zelenosti" budovy.

Systém je založený na bodovom hodnotení rôznych faktorov:

 • Ochrana životného prostredia → hospodárenie so zdrojmi (teplo, voda, odpad ...)
 • Stúpajúce ceny energií → nízka spotreba energií
 • Rýchlejšia výstavba → použitie "miestnych" materiálov
 • Minimalizovanie nákladov na prevádzku a budúcu rekonštrukciu budovy → premyslená dispozícia, ideálne bez nutnosti dodatočného ochladzovania v letných mesiacoch
 • Celkovo efektívnejšie využívanie budovy a ich užívateľov
 • a mnoho ďalších ...
 • BREEAM

  Building Research Establishment     Ytong BREEAM logo
  Environmental Assessment Method

  • najstarší a najrozšírenejší certifikačný systém z Veľkej Británie
  • všetko začína už v projekcii, kde sa hodnotí najlepšie možné riešenie v desiatich oblastiach
  • každá kategória má určitý počet možných dosiahnuteľných kreditov v rôznych bodoch
  • čím vyšší celkový počet splnených kreditov je, tým vyššiu hodnotu certifikát má

  BREEAM

  Management 12
  Zdravie a vnútorné prostredie 15
  Energie 19
  Doprava 8
  Voda 6
  Materiály 12,5
  Odpad 7,5
  Využitie pôdy a ekológia 10
  Znečistenie 10
  Inovácia 10
  Celkom 110

  Klasifikácia BREEAM 

  < 30 bodov ≥ 30 bodov ≥ 45 bodov ≥ 55 bodov ≥ 70 bodov ≥ 85 bodov
  Unclassified
  (Neklasifikované)
  Pass
  (Dostatočný)
  Good
  (Dobrý)
  Very good
  (Veľmi dobrý)
  Excellent
  (Vynikajúci)
  Oustanding
  (Mimoriadny)
 • LEED

  Leadership in Energy and Enviromental Design Ytong logo leed

  • ďalší najrozšírenejší systém certifikácie z USA
  • opäť sa hodnotia rôzne oblasti, kde je možné získať určitý počet bodov
  • čím vyšší je celkový počet bodov, tým cennejší certifikát sa získa

  Leed

  Lokalita 28
  Hospodárenie s vodou 10
  Energie a ovzdušie 37
  Materiály a zdroje 13
  Kvalita vnútorného prostredia 12
  Inovácia 6
  Miestne priority 4
  Celkom 110

  Klasifikácia Leed

  < 40 bodov ≥ 40 bodov ≥ 50 bodov ≥ 60 bodov ≥ 80 bodov
  - Certified
  (Certifikovaný)
  Silver
  (Strieborný)
  Gold
  (Zlatý)
  Platinuim
  (Platinový)

 

Cieľ a prínos certifikácie?

KONKURENČNÁ VÝHODA PRE DEVELOPEROV A INVESTOROV

 • Trhová hodnota certifikovaných budov je približne o 10 % vyššia a svoju hodnotu si dlhšie uchová.
 • Nájom týchto budov je až o 13 % vyšší ako priemerné ceny na trhu a je o nich väčší záujem.
 • Prenájom je žiadanejší, pretože zahraniční investori vyhľadávajú certifikované budovy pre svoje kancelárie.
 • Certifikácia je pozitívne prijímanou témou vášho marketingu a public relations.
 • Prevádzka budovy je šetrná k životnému prostrediu a zároveň má nízke náklady.

S YTONGOM STE V CERTIFIKÁCII O KROK POPREDU

Naša spoločnosť, ktorá je výrobcom stavebného systému Ytong, vápennopieskových tvárnic Silka a minerálnych zatepľovacích dosiek Multipor má environmentálnu otázku ukotvenú vo svojej firemnej stratégii. Podnikáme preto rad aktivít, ktoré uľahčia získanie certifikácie investorom.

Aktívne sa zapájame do certifikačných systémov BREEAM a LEED. Ponúkame materiál so zníženým vplyvom na životné prostredie a dodáme všetky podklady potrebné na to, aby certifikácia prebehla úspešne.

 • Pre každý produkt je vypracovaná LCA analýza, ktorá posudzuje životný cyklus materiálov a vydané environmentálne vyhlásenie o produkte EPD.
 • Výrobky značiek Ytong, Silka a Multipor prispievajú k získaniu bodov/kreditov v rámci certifikačných systémom BREEAM a LEED.
 • Aktívne sledujeme inovácie v certifikáciách, ktoré sa obmieňajú každé štyri roky. V súčasnej dobe má spoločnosť pripravené podklady pre BREEAM International NC 2013 / LEED NC 2009 a pracuje na verzii BREEAM International NC 2016 / LEED v4.

Aké sú výhody použitia materiálu Ytong?

Zobraziť PDF brožúru

BREEAM

Kód bodu Názov bodu Prispieva k zisku
Hea 05 Acoustic performance (akustika) až 2 kredity, u rezidenčných projektov až 4 kredity
Ene 01 Energy effi ciency (energetická efektivita) až 6 kreditov
Mat 01 Life cycle impacts (dopady počas životného cyklu) až 15 kreditov + 5 kreditov za výnimočný výkon

LEED

Kód kreditu Názov bodu Prispieva k zisku
EAp2 + EAc1 Minimum Energy Performance
(minimálna energetická efektivita)
+ Optimize Energy Performance
(optimalizácia energetických vlastností)
až 19 (21) bodov + 1 bod za výnimočný výkon
MRc5 Regional Materials (regionálne materiály) až 2 body + 1 bod za výnimočný výkon