Založenie rohov muriva

 • Bezchybné založenie muriva je dôležitým predpokladom každej kvalitnej stavby a nevyhnutnou podmienkou pre rýchle a presné vymurovanie celej hrubej stavby.
 • Využite možnosť bezplatnej asistencie pri založení rohov prvého radu tvárnic profesionálnymi Ytong majstrami.
 • Naši Ytong majstri vám navyše priamo na stavbe predvedú správne stavebné postupy aj to, aká je práca so stavebným systémom Ytong ľahká a rýchla.

Ak sa rozhodnete využiť túto službu v období hlavnej stavebnej sezóny (apríl - september), odporúčame objednanie služby aspoň 3 týždne pred požadovaným termínom.

Podmienky poskytovania služby.

 • Minimálny odber materiálu na jednu stavbu je 30 m3.
 • Vytvrdená základová doska s rozdielmi v rovinnosti max. 5 cm.
 • Položená hydroizolácia (živičná) pod obvodovými stenami (pri použití PVC fólie je nutná krycia betónová vrstva v hr. cca 5 cm).
 • Prístup k elektrine (220V) a vode.
 • Materiál YTONG na založenie obvodových stien na stavbe. Jeho umiestnenie mimo základovú dosku (minimálne voľné uhlopriečky).
 • Zakladacia malta na stavbe v dostatočnom množstve.
 • Projektová dokumentácia v tlačenej podobe k nahliadnutiu na stavbe.
 • Zákazník zaistí asistenciu aspoň jednej osoby.

Máte záujem o túto službu? Chcete, aby Ytong majstri prišli k vám na stavbu?

Službu si zadarmo objednajte na tel. čísle:
0918 679 -703/-704 - kraj Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky
0918 679 705 - kraj Banskobystrický, Žilinský
0918 679 790 - kraj Prešovský a Košický

Ukážka správnych stavebných postupov.

Zákazník má nárok na poskytnutie jednej služby zdarma. Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok v dohodnutom termíne si firma Xella Slovensko vyhradzuje právo vyúčtovať zákazníkovi náklady spojené s dopravou majstra na stavbu a čas strávený na stavbe. Taktiež zákazník stráca nárok na poskytnutie ďalšie služby zadarmo - bude spoplatnená podľa platného cenníka.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Ukážky práce YTONG majstrov v praxi

Ukážky práce YTONG majstrov v praxiUkážky práce YTONG majstrov v praxiUkážky práce YTONG majstrov v praxi
Ukážky práce YTONG majstrov v praxiUkážky práce YTONG majstrov v praxiUkážky práce YTONG majstrov v praxi