Zakladacia malta tepelnoizolačná

 • Vyvinutá špeciálne pre murivo Ytong
 • Ľahko a rýchlo spracovateľná
 • Zníženie tepelných strát
 • Zníženie tepelného mostu medzi základovou doskou a prvou vrstvou muriva Ytong
 • Ekologicky neškodná

Malty Ytong

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Priemyselne vyrábaná malta navrhnutého zloženia. Suchá maltová zmes pre zakladanie muriva Ytong.

  Norma/Predpis

  EN 998-2

  Použitie

  Malta je určená na založenie prvej vrstvy nosného aj nenosného muriva Ytong. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Požadovaná konzistencia: tuhá plastická. Odporučená hrúbka maltovej vrstvy je 10 až 40 mm.

  Zloženie

  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Spracovanie

  Jedno vrece 15 kg suchej maltovej zmesi zmiešame s 9 – 10 litrami čistej vody. Maltu je možné miešať ručne elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1] v samospádovej miešačke alebo kontinuálnou miešačkou. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. Pri miešaní samospádovou miešačkou sa do miešačky dáva najprv voda na rozriedenie a potom suchá maltová zmes. Ak sa bude malta miešať 3 – 5 minút kontinuálnou miešačkou, pridáva sa voda automaticky dávkovacím zariadením. Správne a dostatočne premiešaná malta má tuhú plastickú konzistenciu. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu.
  Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou hrubovrstvovým spôsobom v rovnomernej vrstve hrúbky 10 – 40 mm. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby sme docielili rovinnosť a vodorovnosť prvého založeného radu. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút. Pri nosných stenách je ďalej potrebné dodržať EN 1996-1- 1. Dodržané musia byť i smernice výrobcu tvárnic na spracovanie.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C. Čerstvá malta by mala byť podľa poveternostných podmienok spracovaná do 1 – 2 hodín.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 15 kg/30 l skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom a mrazom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – zakladacia malta tepelnoizolačná

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Trieda M5
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 0,15
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,16
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,17
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - 5/20*
  Reakcia na oheň tr. - A1
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) NPD

  NPD=nebylo stanovené
  * Tabuľková hodnota

 • Základné údaje

  Základné údaje – zakladacia malta tepelnoizolačná

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 500
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 800 - 900
  Zrnitosť mm 0 - 2,00
  Spotreba vody l/vrece 9 - 10
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥5
  Doba spracovateľnosti hod 2
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg/l 15/30
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi kg/m3 8
  Minimálná hrúbka vrstvy mm 10
  Maximálná hrúbka vrstvy mm 40
  NPD = nebolo stanovené
 • Spotreba zakladacej malty tepelnoizolačnej

  Spotreba zakladacej malty tepelnoizolačnej

  hr. muriva spotreba malty
  na 1bm zdiva
  spotreba malty
  na 1bm zdiva
    počet bm zdiva
  z jedného vreca
  [mm] [m3] [pocet vriec]   [pocet vriec]
  75 0,0019 0,0625   16,00
  100 0,0025 0,0833   12,00
  125 0,0031 0,1042   9,60
  150 0,0038 0,1250   8,00
  200 0,0050 0,1667   6,00
  250 0,0063 0,2083   4,80
  300 0,0075 0,2500   4,00
  375 0,0094 0,3125   3,20
  450 0,0113 0,3750   2,67
  500 0,0125 0,4167   2,40

  Výpočet: Výška vrstvy 2,5 cm (0,025 m) × ĺžka steny × hr. steny = ….m³
  1 pytel = 15 kg => celkom malty z jedného vreca 30 l = 0,03 m³
  Počet vriec = vypočítaný objem malty v m³/0,03 m³ = ….vriec

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov