Vencové tvárnice

 • Jednoduché stratené debnenie
 • Optimálna tepelná izolácia stropu
 • Jednoduchá montáž
 • Jednoduchá úprava rozmerov
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Vencová tvárnica je dvojvrstvová doska zložená z pórobetónovej tvárnice P4-550 hrúbky 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit hrúbky 75 mm.

  Norma/predpis

  SK Technické osvedčenie SK TP-15/0022.

  Použitie

  Stratené debnenie stužujúceho obvodového venca stropu, dodatočné zateplenie vonkajších stien

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka, šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Osadzujú sa tak, že pórobetón tvorí vonkajšiu vrstvu. Na osadenie použiť tenkovrstvovú maltu a dbať na plnoplošné vymaltovanie styčných škár.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Povrchové úpravy

  Vonkajšie Omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietky:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – vencové tvárnice

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550 EPS
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 550 30-40
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 4,2 0,3
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,140 -
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,146 0,035
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 100-220
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 -
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 -
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 -
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 -
  Hrúbka [mm] 50 75

 • Základné údaje

  Základné údaje - vencové tvárnice

  výrobok
   
  hr. muriva
  bez omietok
  rozmery
  d × v × š
  tepelný
  odpor
  R10DRY
  tepelný
  odpor
  RU
  spotreba
  malty
  kusov
  na palete
  počet
  kusov
  typ [mm] [mm] [m².K/W] [m².K/W] [kg/m²] [ks/m²] [ks/m]
  125/250 125 599 × 249 × 125 2,53 2,50 1,8 24 1,67
  125/200 125 599 × 199 × 125 2,53 2,50 1,8 24 1,67

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Príklady použitia vencovej tvárnice

  Príklady použitia vencovej tvárnice

 • Dokumenty na stiahnutie

  Vencové tvárnice - Produktový list
  Pracovné postupy

  CSK Vyhlásenie zhody - závod Šaštín - Stráže

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Vencovky

  CSK Vyhlásenie zhody - závod Zemianske Kostoľany

  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - Vencovky

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  21000100 P2-350 Ve 125

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov