UPA profily vystužené nenosné

 • Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
 • Minimalizácia tepelných mostov
 • Ľahká a rýchla montáž
 • Vysoká presnosť
 • Výborná požiarna odolnosť
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
 • Ekologická neškodnosť

UPA profil Ytong

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Prefabrikovaný, konštrukčne vystužený debniaci prvok.

  Norma/predpis

  SK technické posúdenie
  SK TP - 14/0012

  Použitie

  Stratené debnenie pre zhotovenie železobetónových prekladov a prievlakov.

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm,
  výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  UPA profily sa ukladajú min. 250 mm na murivo do tenkovrstvového maltového lôžka. Pokiaľ budú železobetónové preklady zaťažené až po nadobudnutí ich plnej únosnosti, stačí UPA podoprieť uprostred rozpätia, inak je nutné zhotoviť priebežné montážne podoprenie. Montážne podoprenie sa smie odstrániť až po vytvrdnutí železobetónu. Minimálna úložná dĺžka betónového jadra na murive je 250 mm. UPA profil je možne podľa potreby na stavbe skratiť.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

   

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.

   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - UPA profil

  Vlastnosti materiálu jednotka P4,4-600
  Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 600
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50%) W/(m.K) 0,160
 • Základné údaje

  UPA profily nenosné - základné údaje

  P4,4-600, λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λU = 0,176 W/(m.K), μ = 5/10, c = 1,05 kJ/(kg.K)
  výrobok
   
   
  rozmery
  d × v × š
   
  hrúbka
  steny
  t1
  šírka
  výrezu
  d
  hrúbka
  dna
  h1
  hĺbka
  výrezu
  h2
  expedičná
  hmotnosť
  max. svetlosť
  otvoru
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [mm]
  UPA 3753 000 × 249 × 37567,5240751741302500
  UPA 3003 000 × 249 × 30055,0190751741052500
  UPA 2503 000 × 249 × 25055,014075174952500
 • UPA Profil - nákres

  UPA Profil
  Prierez UPA Profilu

 • Použitie UPA profilu na zhotovenie samostatného železobetónového nosníka

  Použitie UPA proᨀlu na zhotovenie samostatného železobetónového nosníka

 • Použitie UPA profilu na zhotovenie železobetónového nosníka spriahnutého s vencom alebo so stropnou konštrukciou

  Použitie UPA proᨀlu na zhotovenie železobetónového nosníka spriahnutého s vencom alebo so stropnou konštrukciou

 • Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 250 mm

  Maximálne možné charakteristické zaťaženie prekladu qk,u (kN/m), v závislosti od vystuženia a rozpätia.

  Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 250 mm

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov