YQ U profily, U profily

 • YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
 • Minimalizácia tepelných mostov
 • Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
 • Jednoduchá a rýchla montáž

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Výrobok zlepený z pórobetónu prípadne EPS grafit.

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

  Použitie

  Stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stľpov.

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm,
  výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Vence: U profily sa zabudovávajú rovnako ako hladké tvárnice, tj. murovanie na tenkovrstvové maltové lôžka, maltovanie ložných aj styčných škár.
  Preklady: U profily sa „vymurujú” na vopred pripravené montážne podopretie - debnenie, styčné škáry sa plne premaltujú.
  Uloženie na murivo: Tenkovrstvové maltové lôžko hrúbky 1 – 3 mm.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

  Dôležité upozornenia

  U profily nie sú nosné. Montážne podopretie možno odstrániť až po predpísanej dobe - pozri normu pre vykonávanie betónových konštrukcií.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - YQ U profily, U profily

   
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550 EPS
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 550 30-40
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 5,0 -
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,140  
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,147 0,035
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 -
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 -
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 -
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 -
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 -

 • Základné údaje

  Základné údaje - YQ U Profily, U Profily

  výrobok
   
  rozmery, d × v × š
   
  hrúbka steny
  t1
  hrúbka steny
  t2
  šírka výrezu
  d
  hrúbka dna
  h1
  výška výřezu
  h2
  expedičná
  hmotnosť
  kusov na
  1 bm
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [ks/bm]
  U 375 599 × 249 × 375 75 75 225 75 174 21,0 1,67
  U 300 599 × 249 × 300 50 50 200 75 174 15,5 1,67
  U 250 599 × 249 × 250 50 50 150 75 174 14,0 1,67
  YQ U 225 599 × 249 × 225 50 75 100 75 174 8,5 3,34*
  U 200200 x 249 x 599505010075174 12,5 1,67

  *) Pre 2 ks vedľa seba.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile

  Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile
 • Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 200 mm

  Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 200 mm
 • Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 250 mm

  Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 250 mm
 • Skladba U Profilov - nákres

  Skladba U Profilov
 • Teplo technické vlastnosti

  Teplo technické vlastnosti prekladu (venca)
  so železobetónovým jadrom (beton C20/25) bez omietky

  U profily šírka nosníka Rdry RU* U*
  [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m²K]
  U 375 s TI 75 375 3,41 3,33 0,29
  U 375 375 1,32 1,24 0,71
  U 300 300 0,92 0,86 0,97
  U 250 250 0,88 0,82 1,01
  U 200 200 0,84 0,79 1,04
  2× YQ U 225 450 5,20 5,14 0,19
  2× YQ U 225 500 6,63 6,57 0,15

  * Hodnoty bez omietok
 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty
  Systém Lambda YQ
  YQ U profily, U profily - Produktový list
  Pracovné postupy

  CSK Vyhlásenie zhody - závod Šaštín - Stráže
  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - U profily

  CSK Vyhlásenie zhody - závod Zemianske Kostoľany
  CSK Vyhlásenie zhody YTONG - U profily

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011
  21000041 P4-500 U 375
  21000042 P4-500 U 300
  21000043 P4-500 U 250

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov