Stropné, strešné a stenové dielce

Stropný, strešný, stenový dielec
 • Rozmery a únosnosť na zákazku
 • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž
 • Obmedzenie mokrého procesu na stavbe
 • Bez montážneho podopretia a debnenia
 • Okamžitá únosnosť
 • Vysoká požiarna odolnosť

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Vystužené veľkorozmerové dielcez autoklávovaného pórobetónu.

  Norma/predpis

  EN 12602.

  Použitie

  Realizácia stropov a striech v bytovej, občianskej a priemyselnej výstavbe. Realizácia stien v občianskej a priemyselnej výstavbe. Dielce môžu byť ukladané na nosnú konštrukciu alebo základ zvislo alebo vodorovne. Možno ich použiť aj ako protipožiarne steny.

  Profilovanie

  Čelá: Hladké
  Boky: Pero, drážka (resp. zalievacia drážka)
  Doplnkové dielce pozdĺžne rezané majú rezanú plochu hladkú.

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 5,0 mm, šírka ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

  Nátery

  Akrylátové, vysoko odolné voči poveternostným vplyvom, dostatočne pružné
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropný, strešný a stenový dielec

  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3,3-500 P4,4-550 P4,4-600 P4,4-700
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500550600700
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 4,0 5,0 5,0 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,150 0,160 0,180
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,143 0,165 0,176 0,198
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050 1050 1050 1050
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  Modul pružnosti Eb N/mm2 15751575 22502250
 • Základné údaje

  Základné údaje - stropný, strešný a stenový dielec

  Rozmer
  h x d1) x š
   
   
  2)Návrhové zaťaženie
  bez vlastnej tiaže
  v závislosti od dĺžky
  a použitia dielca
  Normová požiarna
  odolnosť stropné
  a strešné dielce
  Normová požiarna
  odolnosť stenové
  dielce
  [mm] [kN/m2] min. min.
  300 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 240
  240 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 240
  200 x 5000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 903) EI 240
  175 x 4500 x 300 - 625 min. 2,60 - max. 7,80 REI 60 alebo 90 EI 180
  150 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 1804)
  125 x 3800 x 300 - 625min. 2,00 - max. 7,00REI 60EI 120

  1) Uvádzané sú maximálne dĺžky
  2) Orientačné hodnoty bez vl. tiaže - pozri graf závislosti max. prevádzkových zaťažení
  3) Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-143-08-AUPE
  4) Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-142-08-AUPE
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


  Minimálne uloženie stropných alebo strešných dielcov podľa podkladu

  podklad
   
  minimálne
  uloženie
    [mm]
  Betónová konštrukcia 100
  Železobetónová konštrukcia 100
  Oceľová konštrukcia 50
  Stenové dielce Ytong 100
  Murovaná konštrukcia 100
  Drevená konštrukcia 100
 • Nákresy použití dielcov

  Nákresy

 • Dôležité upozornenia

  • Stropné a strešné dielce Ytong sú vyrobené z vystuženého pórobetónu, nesmú sa skracovať ani inak tvarovo upravovať (iba po dohode s výrobcom).
  • Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.
  • Štandardný šírkový rozmer je 625 mm. Ostatné šírkové rozmery 300 – 624 mm odstupňované po 1 mm sú doplnkové.
  • Na čelách stropných a strešných dielcov sú vyznačené šípky, ktoré musia vždy (t.j. pri doprave aj montáži) smerovať nahor.
  • Po dohode s výrobcom je možné po osobitnom statickom posúdení vyrobiť dielce aj na vyššie návrhové zaťaženie ako je uvedené v tabuľke.
  • Pred začatím projektovania je vhodné informovať sa u výrobcu na možné atypické rozmery.
  • Kompletný súbor detailov kotvení na rôzne typy stavebných konštrukcií je spracovaný v príručkách Bytová výstavba – Konštrukčné detaily“ a „Priemyselná výstavba – Ytong vystužované dielce“, ktoré môžete na požiadanie získať v poradenskej kancelárii spoločnosti Xella v Bratislave.
  • Vystužované dielce sa vyrábajú výlučne na zákazku na základe spracovaného výkresu skladby.
   Dielce sú navrhované podľa EN 12602, dimenzovanie s návrhom výstuže zabezpečuje výrobca.
 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov