Stropné, strešné a stenové dielce

Stropný, strešný, stenový dielec
 • Rozmery a únosnosť na zákazku
 • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž
 • Obmedzenie mokrého procesu na stavbe
 • Bez montážneho podopretia a debnenia
 • Okamžitá únosnosť
 • Vysoká požiarna odolnosť
 

Výrobok

Vystužené veľkorozmerové dielcez autoklávovaného pórobetónu.

Norma/predpis

EN 12602.

Použitie

Realizácia stropov a striech v bytovej, občianskej a priemyselnej výstavbe. Realizácia stien v občianskej a priemyselnej výstavbe. Dielce môžu byť ukladané na nosnú konštrukciu alebo základ zvislo alebo vodorovne. Možno ich použiť aj ako protipožiarne steny.

Profilovanie

Čelá: Hladké
Boky: Pero, drážka (resp. zalievacia drážka)
Doplnkové dielce pozdĺžne rezané majú rezanú plochu hladkú.

Rozmerová tolerancia

Dĺžka ± 5,0 mm, šírka ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.

Nátery

Akrylátové, vysoko odolné voči poveternostným vplyvom, dostatočne pružné
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropný, strešný a stenový dielec

  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3,3-500 P4,4-550 P4,4-600 P4,4-700
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500550600700
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 4,0 5,0 5,0 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,150 0,160 0,180
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,143 0,165 0,176 0,198
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1050 1050 1050 1050
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  Modul pružnosti Eb N/mm2 15751575 22502250
 • Základné údaje

  Základné údaje - stropný, strešný a stenový dielec

  Rozmer
  h x d1) x š
   
   
  2)Návrhové zaťaženie
  bez vlastnej tiaže
  v závislosti od dĺžky
  a použitia dielca
  Normová požiarna
  odolnosť stropné
  a strešné dielce
  Normová požiarna
  odolnosť stenové
  dielce
  [mm] [kN/m2] min. min.
  300 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 240
  240 x 6000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 240
  200 x 5000 x 300 - 625 min. 3,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 903) EI 240
  175 x 4500 x 300 - 625 min. 2,60 - max. 7,80 REI 60 alebo 90 EI 180
  150 x 3800 x 300 - 625 min. 2,00 - max. 8,00 REI 60 alebo 90 EI 1804)
  125 x 3800 x 300 - 625min. 2,00 - max. 7,00REI 60EI 120

  1) Uvádzané sú maximálne dĺžky
  2) Orientačné hodnoty bez vl. tiaže - pozri graf závislosti max. prevádzkových zaťažení
  3) Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-143-08-AUPE
  4) Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku FIRES-CR-142-08-AUPE
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Nákresy použití dielcov

  Nákresy

 • Dokumenty na stiahnutie