Zakladacie tvárnice Ytong Start

 • Znižujú vzlínanie vlhkosti pri výstavbe
 • Znižujú riziko vzniku plesní v kritických detailoch
 • Doplňujú výškový modul stien
 • Vhodné i na steny z iných materiálov
 • Zlepšujú izolačné vlastnosti päty stien

Výrobok

Čiastočne hydrofobizované tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I

Norma/predpis

EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

Použitie

Prvá vrstva (max. dve) nosných i nenosných obvodových a vnútorných stien z pórobetónu, vápenno-pieskových a keramických tehál, ľahkého betónu.

Profilovanie

Hladké (HL)

Rozmerové tolerancie

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Spracovanie

Murovanie 1. rady tvarnic Ytong Start sa realizuje na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnu. Zakladacia malta sa nanaša aj na zvislu stenu tvarnic (styčnu plochu). Vytlačene zvyšky malty neroztierať, ale po zavadnuti zoškrabnuť ostrou hranou murarskej lyžice.

Malta

Ytong zakladacia malta tepelnoizolačna na prvu radu. Ytong lepiaca malta v pripade dvoch vrstiev medzi 1. a 2. radou.

Reakcia na oheň

Trieda A1 – nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vonkajšie omietky:
Penetrácia podkladu, zhotovenie hydroizolácie (náterom, natavením), zateplenie sokla XPS a zhotovenie soklovej povrchovej úpravy alebo obkladu. Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.

Použitie a zhotovenie muriva

Vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku sa može Ytong zakladacia tvarnica bez problemov použiť v ramci pravidiel pre navrhovanie tiež pre bežne tehlove murivo, vapenno-pieskove tvarnice alebo ľahky beton.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - zakladacie tvárnice Start

      Start
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 550
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3

 • Základné údaje

  Základné údaje – zakladacie tvárnice Start

  hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba
  zakladaciej
  malty*
  smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [l/bm] [kg/bm] [h/m3] [ks]
  375 599 × 124 × 375 2,88 2,74 0,344 50 REIW 180 8,0 4,0 1,60 24
  300 599 × 124 × 300 2,31 2,19 0,424 48 REIW 180 6,6 3,3 1,60 30
  250 599 × 124 × 250 1,92 1,82 0,503 47 REIW 180 5,3 2,7 1,60 36

  *) Orientačná spotreba zakladacej malty pri priemernej hrúbke vrstvy zakladacej malty 25 mm vrátane maltovania styčných škár.
  Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny.
  Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Pracovný postup - pokladanie tvárnice Start

  Pracovný postup

 • Založenie s tvárnicou Ytong Start

  Založenie s tvárnicou Ytong Start

 • Založenie a väzby muriva

  Založenie a väzby muriva

 • Stena nad nevykurovaným priestorom z vápenno-pieskových tvárnic Silka

  Stena nad nevykurovaným priestorom z vápenno-pieskových tvárnic Silka

 • Stena nad nevykurovaným priestorom z keramických tehál

  Stena nad nevykurovaným priestorom z keramických tehál

 • Geometria detailov a zadané podmienky

  Geometria detailov a zadané podmienky

 • Dokumenty na stiahnutie