Ytong/Silka lepiaca malta zimná

 • Suchá zmes na tenkovrstvové murovanie
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Ekologicky neškodná

Malta Ytong

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

  Norma/Predpis

  EN 998-2

  Použitie

  Maltová zmes určená na murovanie na tenké škáry tvárnic a ostatných pórobetónových a vápenno-pieskových murovacích prvkov. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.

  Zloženie

  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Spracovanie

  Obsah vreca (25 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 6,5 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlem [1] až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou [2]. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 2 – 4 dcl vody. Spracovateľnosť malty je v závislosti od klimatických podmienok cca 2 hodiny. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu a uvoľňujúcich sa častí, nesmie byť mastný. Nesmie byť namrznutý alebo zmrznutý.
  Čerstvú lepiacu maltu nanášame na podklad celoplošne murárskou lyžicou Ytong so zubami 5 × 5 mm [2] na vodorovné, pri hladkých tvárniciach i na zvislé škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby mali škáry rovnakú hrúbku. Počas spracovania a zrenia materiálu sa odporúča chrániť konštrukciu zodpovedajúcim spôsobom pred poveternostnými vplyvmi.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nemiešať zmrznuté. Teplota pri spracovaní (teplota okolia) sa odporúča v rozsahu 0 °C až 10 °C.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 25 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom a mrazom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong/Silka lepiaca malta zimná

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Trieda M10
  Prídržnosť N/mm2 0,30
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,61
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,66
  Faktor difúzneho odporu μ [EN 1745] - 15/35*
  Reakcia na oheň tr. - A1
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebolo stanovené
  * Tabuľková hodnota
 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong/Silka lepiaca malta zimná

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 1 400 - 1 500
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 1 650 - 1 750
  Zrnitosť mm 0 - 0,6
  Spotreba vody l/vrece 6,5
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥0, ≤ 10
  Doba spracovateľnosti hod 2
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg/l 25
  Minimálná hrúbka vrstvy mm 1
  Maximálná hrúbka vrstvy mm 3
  NPD = nebolo stanovené
 • Dokumenty na stiahnutie

miešadla

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov