Schodiskové dielce

  • Okamžitá pochôdznosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
  • Výrazná úspora nákladov
  • Obmedzenie mokrých procesov
  • Výborná požiarna odolnosť
 

Výrobok

Vystužený pórobetón značky

Norma/predpis

STO 030-032490 Prefabrikované výrobky z pórobetónu.

Použitie

Konštrukcie otvorených alebo uzavretých schodíšť s priamymi alebo točitými ramenami. Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, alebo pomocou oceľovej konzoly. Štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Stupne je možné podmurovať , vmurovať do nosnej steny, alebo uložiť na konzoly. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

Profilovanie

Hladké

Rozmerová tolerancia

Dĺžka ± 3,0 mm, šírka ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Malta

Ytong lepiaca malta

Reakcia na oheň

Trieda A1 - nehorľavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Zhora:
keramický obklad, prírodný kameň, drevo, PVC, textílie
Zdola:
sadrokartón, vápenné, vápenno-cementové, sádrové a vápenno-sádrové omietky, drevo, textílie

 

Priklady použitia stupňov pre rozne varianty schodisk