Schodiskové dielce

 • Okamžitá pochôdznosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
 • Výrazná úspora nákladov
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Výborná požiarna odolnosť

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Vystužený pórobetón značky

  Norma/predpis

  STO 030-032490 Prefabrikované výrobky z pórobetónu.

  Použitie

  Konštrukcie otvorených alebo uzavretých schodíšť s priamymi alebo točitými ramenami. Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, alebo pomocou oceľovej konzoly. Štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Stupne je možné podmurovať , vmurovať do nosnej steny, alebo uložiť na konzoly. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 3,0 mm, šírka ± 1,5 mm,
  výška ± 1,0 mm

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Zhora:
  keramický obklad, prírodný kameň, drevo, PVC, textílie
  Zdola:
  sadrokartón, vápenné, vápenno-cementové, sádrové a vápenno-sádrové omietky, drevo, textílie

   

  Priklady použitia stupňov pre rozne varianty schodisk

 • Základné údaje

  Základné údaje - schodiskové dielce

  λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
  výrobok
   
  rozmery
  d × v × š
  min.
  úložná dĺžka
  kusov
  na palete
   
  expedičná
  hmotnosť
  s paletou
   
  maximální
  zaťaženie qd
  typ [mm] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [kN/m]
  SCH 12001 200 × 150 × 300 150 20 980 3,0
  SCH 15001 500 × 150 × 30015020 1220 3,0
  SCH 1800 1800 x 150 x 30015020 1460 3,0
  UNI 1) 1800 x 150 x 600150 10 1460 3,0

  *)Atypické stupne max. rozmerov 600 × 150 × 1 800 mm, rôzneho tvaru sa vyrábajú na zákazku rezaním vo výrobnom závode, alebo je ich možné upraviť priamo na stavbe.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Nástupné rameno

 • Výstupné rameno

 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty

  Schodiskové dielce - Produktový list
  Schodisko Ytong - Postup montáže

  CSK Certifikát VPK - závod Chlumčany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Schodiskové stupne

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  20000094 P4,4-600 SCH 1200
  20000095 P4,4-600 SCH 1500
  20000096 P4,4-600 SCH 1800
  20000097 P4,4-600 SCH UNI 1800

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov