Schodiskové dielce

 • Okamžitá pochôdznosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
 • Výrazná úspora nákladov
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Výborná požiarna odolnosť

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Vystužený pórobetón značky

  Norma/predpis

  STO 030-032490 Prefabrikované výrobky z pórobetónu.

  Použitie

  Slúži pre zhotovenie schodísk v interiéri rodinných príp. bytových domov. Použitie v exteriéri sa nepredpokladá.

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 3,0 mm, šírka ± 1,5 mm,
  výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, alebo pomocou oceľovej konzoly. Štandardné uloženie je 150 mm na každej strane.
  Stupne je možné podmurovať, vmurovať do nosnej steny, alebo uložiť na konzoly. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Zhora:
  keramický obklad, prírodný kameň, drevo, PVC, textílie
  Zdola:
  sadrokartón, vápenné, vápenno-cementové, sádrové a vápenno-sádrové omietky, drevo, textílie

   

  Priklady použitia stupňov pre rozne varianty schodisk

 • Základné údaje

  Základné údaje - schodiskové stupne

  λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
  výrobok
   
  rozmery
  d × š × v
  min.
  úložná dĺžka
  kusov
  na palete
   
  expedičná
  hmotnosť
  s paletou
  maximální
  zaťaženie qk*
  typ [mm] [mm] [ks/pal] [kg/pal] [kN/m]
  SCH 1200 1 200 × 300 × 150 150 20 980 3,0
  SCH 1500 1 500 × 300× 150 15020 1220 3,0
  SCH 1800 1800 x 300 x 150 15020 1460 3,0
  UNI * 1800 x 300 x 150 150 10 1460 3,0

  * Atypické stupne max. rozmerov 1 800 × 600 × 150 mm, rôzneho tvaru sa vyrábajú na zákazku rezaním vo výrobnom závode, alebo je ich možné upraviť priamo na stavbe.
  ** Charakteristická hodnota dovoleného zaťaženia bez vlastnej tiaže stupňov.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Nástupné rameno

 • Výstupné rameno

 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty

  Schodiskové dielce - Produktový list
  Schodisko Ytong - Postup montáže

  CSK Certifikát VPK - závod Chlumčany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Schodiskové stupne

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  20000094 P4,4-600 SCH 1200
  20000095 P4,4-600 SCH 1500
  20000096 P4,4-600 SCH 1800
  20000097 P4,4-600 SCH UNI 1800

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov