Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

 • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
 • Jednoduché a rýchle murovanie bez odpadu
 • Rovnaké technické vlastnosti vo všetkých smeroch

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

  Použitie

  Nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

  Profilovanie

  S dvojitým perom, drážkou (PD)a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

  Malta

  Ytong lepiaca malta
  Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1 200 Kg/m³
  • pevnosť v tlaku 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice pre obvodové a nosné steny

      Standard Univerzal Statik Statik Plus
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P2-400 P3-450 P4-550 P6-650
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 400 450 550 650
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,7 3,5 5,0 6,5
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,100 0,110 0,140 0,170
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,105 0,116 0,147 0,179
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000 1000 1000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  vlastnosti muriva:
  Charakteristická hodnota tiaže muriva [kN/m3] 5,0 5,7 6,6 7,8
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 1,50** 2,32 3,14 3,93

  *) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty pre tenké špáry, K = 0,80.
  **) Stanovené na základe skúšok.


 • Základné údaje

  Základné údaje - tvárnice Standard

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 599 × 249 × 375 3,75 3,57 0,267 48 REI 180 3,8 1,20 24
  PDK 300 599 × 249 × 300 3,00 2,86 0,330 46 REI 180 3,0 1,30 30

  Základné údaje - tvárnice Univerzal

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PDK 375 599 × 249 × 375 3,41 3,23 0,294 48 REI 180 3,8 1,20 24
  PDK 300 599 × 249 × 300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 3,0 1,30 30
  PD 250 599 × 249 × 250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,5 1,50 36

  Základné údaje - tvárnice Statik

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PD 375 499 × 249 × 375 2,68 2,55 0,368 48 REI 180 3,8 1,30 24
  PD 300 499 × 249 × 300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 3,0 1,40 30
  PD 250 599 × 249 × 250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,5 1,50 36
  HL 300 499 × 249 × 300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 4,5 1,45 30
  HL 250 599 × 249 × 250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 3,5 1,55 36
  HL 200 599 × 249 × 200 1,43 1,36 0,654 43 REI 180 2,8 1,60 42

  Základné údaje - tvárnice Statik Plus

  profi-lovanie hr.
  muriva bez omietok

  rozmery
  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnosť
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť spotreba malty smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  HL 375 399 × 249 × 375 2,21 2,09 0,442 49 REI 180 6,0 1,50 36
  HL 300 499 × 249 × 300 1,76 1,68 0,541 48 REI 180 4,5 1,45 30
  HL 250 499 × 249 × 250 1,47 1,40 0,637 47 REI 180 3,8 1,65 36

  *) Stanovené na základe skúšok..
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.

 • Rez domom s vonkajším tepelnoizolačným kompozitným systémom (ETICS)

 • Príklad riešenia zvislých stien objektu

 • Pohľad na výmurovku skeletu - použite murivových spojok

  Pohľad na výmurovku skeletu - použite murivových spojok

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov