Prekladové trámce

 • Jednoduchá manipulácia
 • Nízka hmotnosť
 • Vysoká presnosť
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká únosnosť pri spriahnutí s nadmurovkou
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
 

Výrobok

Vystužený prvok z pórobetónu.

Výrobok

EN 845-2.

Použitie

Prekladové trámce Ytong PSF sa používajú na vytvorenie nadpražia okenných a dverných otvorov v nosných a nenosných stenách vždy v spojení s nadmurovkou, železobetónovým vencom alebo so železobetónovou doskou. Sa-motné prekladové trámce sú nenosné. Pre danú hrúbku muriva sa preklad vyskladá z prvkov PSF položených vedľa seba na zraz, spojených maltou. Takto je možné vytvoriť preklady pre mu-rivo šírok 125, 150, 250, 300, 375, 450, 500 a 550 mm.

Profilovanie

Hladké

Rozmerová tolerancia

Dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm,
výška ± 1,0 mm

Malta

Ytong lepiaca malta

Povrchové úpravy

Vnútorná omietka:
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

Keramické obklady:
Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


Vonkajšie omietky:
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
Odporučené vlastnosti omietok:
 • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
 • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
 • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
 • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
 • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.