Prekladové trámce

  • Jednoduchá manipulácia
  • Nízka hmotnosť
  • Vysoká presnosť
  • Vysoká požiarna odolnosť
  • Vysoká únosnosť pri spriahnutí s nadmurovkou
  • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

Prekladový trámec Ytong

Informácie o produktu

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

  • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

  • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov