Pilierové tvárnice s otvorom

 • Rychlé a jednoduché piliere bez debnenia
 • Instalačné prieduchy bez sekania
 • Kompatibilné s tvárnicami Ytong
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Tvárnica z autoklávovaného porobetónu kategórie I

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov

  Použitie

  Skryté debnenia nosných a stužujúcich pilierov v stenách alebo stĺpoch so zvýšenými požiadavkami na prenos zvislých aj vodorovných síl, prieduchy na inštalačné šachty.

  Profilovanie

  Hladké (HL)

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka / šírka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Presne murovanie na tenké mal-tové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislústenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

  Malta

  Ytong lepiaca malta
  Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) - podľa odporučenej skladby výrobcu.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - pilierová tvárnica a murivo

  značka pórobetónu: jednotka P2-500
  Pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) [N/mm2] 2,8
  Objemová hmotnosť murovacích prvkov v suchom stave max. [kg/m3] 500
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti (P ​​= 50%) λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzneho odporu µ - 5/10
  Merná tepelná kapacita c [J/kg.K] 1,0
  Vlhkostné pretvorenie, súč. zmrštenia ε [mm/m] 0,2
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3
  Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva (ČSN EN 1991-1-1) [kN/m3] 6,0
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 [N/mm2] 1,92

  Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.


 • Základné údaje

  Základné údaje - pilierová tvárnica

  výrobok rozmery
  tvárnic

  d × v × š
  priemer
  jadra
  D
  hr.
  muriva
  tepelný odpor


  RDRY
  tepelný odpor


  RU
  vzduchová
  neprie-
  zvučnosť
  laboratórna
  Rw
  požiarna
  odolnosť

  spotreba
  malty
  na 1 m² muriva
  smerná
  prácnosť
  murovania
  kusov na
  paletě
  typ [mm] [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  PIL 300 599 × 249 × 300 200 300 2,31 2,19 48 REI 180 3,0 1,85 12
  PIL 250 599 × 249 × 250 150 250 1,92 1,82 47 REI 180 2,5 1,85 12

  Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.
  Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník.


  Základné údaje betónového jadra / piliera

  výrobok
  priemer
  jadra
  objem
  jadra
  výstuž
  max. cca
  spotreba betónu pre výšku 0,25 až 3,00 m...
  0,25 m 0,50 m 1,00 m 2,75 m 3,00 m
  typ [mm] [dm3/m] [kg/m] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3] [dm3]
  PIL 300 200 31,40 11,8 7,85 15,70 31,40 86,35 94,20
  PIL 250 150 17,66 7,0 4,42 8,83 17,66 48,57 52,98

  Uvedené hodnoty sú orientačné.

 • Schéma vystuženia

  Schéma vystuženia

 • Pilierové tvárnice - nákres

  Pilierové tvárnice

 • Pracovný postup

  Väzba muriva a pilierových tvárnic s vloženou výstužou
  Väzba muriva a pilierových tvárnic s vloženou výstužou
  Maltovanie styčných plôch
  Maltovanie styčných plôch
  Vymurované a vybetónované dve vrstvy
  Vymurované a vybetónované
  dve vrstvy
 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov