Oblúkové segmenty

 • Kreatívne oblé tvary priečok
 • Prefabrikované zakrivenie bez prácneho opracovanie a brúsenie
 • Hladký povrch uľahčuje ᨀnálne úpravy

Oblúkové segmenty

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov.

  Použitie

  Špirálovité sprchy, okrúhle sprchy a okrúhle interiérové steny, nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky a interiérové prvky.

  Profilovanie

  Hladké oblúkové tvárnice.

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  resne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm.Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.


  Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku,nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislústenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchová úprava

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.
  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

   
 • Technické vlastnosti

  Technické údaje - oblúkové segmenty

     
  značka pórobetónu: jednotka
  P2-500
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,8
  Hmotnosť muriva bez omietok [kg/m3] 600
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Oblúkové segmenty R 100/90/30° R 60/50/60°
  Polomer vonkajší Re [mm] 1000 600
  Polomer vnútorný Ri [mm] 900 500
  Výseč kruhu [stupeň] 30° 60°
  Výška [mm] 249 249
  Šírka [mm] 100 100
  Hmotnosť jedného kusu [kg] 7,0 8,0
  Počet kusov na palete [ks] 36 36

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Nákresy - varianty použitia

  Oblúkové segmenty Ytong

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov