Nosné preklady

  • Okamžitá únosnosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Vysoká presnosť
  • Obmedzenie mokrých procesov
  • Výborná požiarna odolnosť
  • Minimalizácia tepelných mostov
  • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom

 

Informácie o produktu

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

  • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

  • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov