Nenosné preklady

 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Nízka hmotnosť
 • Vysoká presnosť
 • Obmedzenie mokrých procesov
 • Ekologická nezávadnosť

Nenosné preklady Ytong

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Konštrukčne vystužený prvok z pórobetónu.

  Norma/predpis

  EN 845-2.

  Použitie

  Preklenutie otvorov v nenosných deliacich priečkach a vo výplňových nenosných stenách

  Profilovanie

  Hladké

  Rozmerová tolerancia

  Dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm, výška ± 1,0 m

  Spôsob použitia

  Preklady je zakázané skracovať a inak upravovať ich prierez. Preklady sú určené na priame zabu-dovanie, sú vystužené symetricky, nerozlišuje sa ich horná a spodná hrana. Pri montáži sa osadzujú na výšku (249 mm). Potrebná menšia svetlosť otvorov sa dosiahne väčším uložením. Preklady sú vystužené iba konštrukčnou výstužou, sú určené iba do nenosných stien.

  Malta

  Ytong lepiaca malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.

  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - nenosné preklady

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4,4-600
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m³] 600
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 5,0
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,160
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,176
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab 1/K 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm2] 2250

 • Základné údaje

  Základné údaje - překlady pro nenosné stěny

  výrobok
   
   
  rozmery
  d × v × š
   
  svetlosť
  otvoru
  tepelný
  odpor
  R10DRY
  požiarna
  odolnosť
  expedičná
  hmotnosť
  kusov
  na palete
  typ [mm] [mm] [m².K/W]   [kg] [ks]
  NEP 150-1250 1 250 × 249 × 150 1010 0,938 R 6039 30
  NEP 125-1250 1 250 × 249 × 1251010 0,781 R 6032 36
  NEP 100-2500 2 500 × 249 × 100 2250 0,625 R 60 52 15
  NEP 100-1250 1 250 × 249 × 100 1010 0,625 R 60 26 45
  NEP 75-12501 250 × 249 × 751010 0,469 R 30 20 60

  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.


 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov