Náradie

NÁRADIE
  • Urýchľuje a uľahčuje prácu
  • Vysoká efektivita práce
  • Jednoduché používanie
  • Presné rezy
  • Rýchle a presné inštalačné drážky
  • Presná spotreba malty