Multipor

minerálna tepelná izolácia

Multipor sú nehorľavé a ekologické dosky s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. Sú vhodné pre vonkajšie i vnútorné zateplenie budov. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvárajú jedinečné tepelné a zvukovoizolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou. Vyznačuje sa dlhou životnosťou a neobsahuje látky nepriaznivé pre zdravie človeka a prírodu.

Tepelná vodivosť λU = 0,044 W/(mK)

Minerálna nevláknitá izolácia Multipor je izotropne, masívna izolácia s vysokou hodnotou tepelnej ochrany λu = 0,044 W/mK. Multipor významne zníži spotrebu energie, resp. nákladov na prevádzku objektu. Budovy izolované Multiporom vyhovujú najprísnejším požiadavkám na energetickú náročnosť budov a zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti.

Ochrana proti riasam a plesniam bez biocídnych prípravkov

Vnútorné zateplenie Multipor pohlcuje vzdušnú vlhkosť a zvyšuje povrchovú teplotu stien. Táto kombinácia plus zásaditosť materiálu zaisťuje trvalo suchý povrch stien a tým bráni tvorbe a rastu rias či plesní.

 

Difúzne otvorený a kapilárne aktívny

Kalcium silikátové dosky Multipor sú kapilárne aktívnym materiálom, ktorý je vďaka svojej štruktúre schopný prijímať a prenášať vodu vo forme pary, prípadne kondenzátu. Pri podmienkach vykazujúcich zvýšenú vlhkosť interiéru, materiál ľahko prenáša vlhkosť do svojho jadra a pri zmene na priaznivé podmienky, sa tejto prebytočnej vlhkosti zase rýchlo zbavuje odparovaním.

Ekologický a recyklovateľný

Dosky Multipor sú vyrobené na čisto prírodnej báze. neobsahujú znečisťujúce látky, neuvoľňujú žiadne škodlivé emisie a majú vynikajúce hodnotenie vplyvu na životné prostredie vo svojom životnom cykle. Materiál Multipor bol ocenený širokú škálou enviromentálných ocenení.

 

Nehorí, neodkvapkáva, nefajčí – trieda horľavosti A1 – nehorľavý

Podľa STN EN 13 501-1 + A1 Multipor patrí do triedy reakcie na oheň A1. Materiál je nehorľavý, pri najvyšších teplotách nevytvára žiadne toxické výpary, dym alebo odkvapy. Podľa rozhodnutia č. 94 / 611 / ES nie je nutná skúška na požiarnu odolnosť vzhľadom k štruktúre zloženia materiálu.

Ľahko a rýchlo spracovateľný

Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňuje ľahkú manipuláciu, systém možno rýchlo spracovať a ľahko prispôsobiť priestorovým podmienkam. Celoplošné lepenie ľahkou maltou Multipor zaisťuje bezpečné fungovanie vnútornej tepelnej izolácie bez dodatočných drahých parozábran.

 

Rozmerovo stály, odolný proti vtákom a hmyzu

Rozmerovo stály. Multipor, vďaka svojej štruktúre znesie vysoké mechanické namáhanie aj v priestoroch s vyššou úrovňou prevádzky. Odoláva mechanickému poškodeniu, vrátane degradácie chemikáliami. Dáva konštrukcií vlastnosti plné steny a neumožňuje viesť akustické vlnenie.

Systémové riešenie – príslušenstvo, náradie, servis

Tepelnoizolačné dosky Multipor sú systémovo doplnené maltou Multipor, kotviacimi prvkami a doplnkovým sortimentom. Xella Slovensko ponúka celú škálu technickej podpory od počiatočnej konzultácie, zjednodušených výpočtov až po komplexné hodnotenie od našich energetických špecialistov.

 

Multipor je ocenený radom ekologických certifikátov

Certifikáty Mutlipor


Kde použiť Multipor

Doporučené komponenty systému Multipor

 

Služby k produktom Multipor

Posúdenie vnútorného zateplenia konštrukcií tepelnoizolačnými doskami Multipor.

Posúdenie vnútorného zateplenia konštrukcií tepelnoizolačnými doskami Multipor.

Chcete vedieť, aký vplyv bude mať vnútorná izolácia Multipor na teplotechnické vlastnosti objektu? V prípade, že Vaša stena vyhovuje daným kritériám typového riešenia, stiahnite si ZADARMO v našej aplikácii Odborné technické vyjadrenie pre Vaše vnútorné zateplenie.

 
Vypočítajte si spotrebu materiálu na vnútorné zateplenie

Vypočítajte si spotrebu materiálu na vnútorné zateplenie

Pomocou kalkulačky Multipor sa dá ľahko zistiť celková spotreba izolačných dosiek Multipor a Multipor ľahkej malty (pre lepenie, ako aj na prekrytie dosiek s výstužnou tkaninou). Súčasne sa vypočítava množstvo dilatačného konopného pásu, získavajú sa informácie o počte kotviacich prvkov a môžete si vybrať finálnu povrchovú úpravu steny.

Kalkuláciu následne môžete použiť k objednaniu materiálu na našom e-shope: ytong.sk/eshop

 
Doprava materiálu Multipor zadarmo

Doprava materiálu Multipor zadarmo

Zaistíme dopravu stavebného materiálu Multipor z výrobného závodu priamo k vám stavbu.

 
Zaškolenie na stavbe

Zaškolenie na stavbe

Naši Majstri Vám predvedú správnu aplikáciu systému Multipor.

 

Pracovné postupy Multipor

 

Potřebujete poradiť?

Poradcovia pre obchodné záležitosti


V rámci služieb poskytovaných pod značkou Multipor vám ponúkame odborné poradenstvo, praktické zaškolenie vykonávanie izolácií Multipor alebo Vám spracujeme odborný posudok vnútorného zateplenia. Pomôžeme s návrhom systému zateplenia. Navrhneme optimálnu hrúbku izolantu, vytipujeme kritické detaily. Naši poradcovia vám poskytnú odborné konzultácie a podrobne vás tiež zoznámi so službami Multipor.