YTONG majstri

Ytong Majstri

región Ytong Majster kontakt
1.Bratislavský kraj
2.Trnavský kraj
4.Nitrianský kraj
3.Trenčianský kraj
(mino okresov: Prievidza a Partizánske)
Peter Bulka
Július Fráner
0918 679 703
0918 679 704
3.Trenčianský kraj
(okresy: Prievidza a Partizánske)
5.Banskobystrický kraj
6.Žilinský kraj

Milan Fio 0918 679 705
7.Prešovský kraj
8.Košický kraj
Martin Bauer 0918 679 790

 

Využite možnosť bezplatnej asistencie pri založenie rohov prvého radu tvárnic našími odborníkmi. Zaistíte si tak minimalizáciu prípadných závad vznikajúcich najčastejšie práve nesprávnym založením stavby.

Naši Ytong majstri naviac priamo na vašej stavbe predvedú, ako je práca so stavebným systémom YTONG rýchla, jednoduchá a úsporná z hľadiska času aj miesta.