Lepiaca malta

 • Suchá zmes na tenkovrstvové murovanie
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Ekologicky neškodná

Lepiaca malta Ytong

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

  Norma/predpis

  EN 998-2

  Použitie

  Malta je určená na tenkovrstvové murovanie presných pórobetónových tvárnic Ytong. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.

  Zloženie:

  Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

  Spracovanie

  Obsah vreca (17 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 4,8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1] až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1 – 2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu.
  Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou Ytong so zubom 5 × 5 mm [2] na vodorovné, pri hladkých tvárniciach i na zvislé, škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby maly škáry rovnakú hrúbku 1 – 3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1 008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 17 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
   
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong lepiaca malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Trieda M5
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,45
  Súdržnosť, prídržnosť N/mm2 min. 0,3
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,47
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 % W/(m.k) 0,54
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) - ≤ 15
  Reakcia na oheň tr. - A1f
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) NPD

  NPD = nebolo stanovené

 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong lepiaca malta

  jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 1 700
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty kg/m3 1 400 - 1 500
  Zrnitosť mm 0-0,63
  Spotreba vody l/vrece 4,8
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovateľnosti hod 3 - 4
  Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia) dni 2 - 5
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg 17
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi kg/m2 1,45*
  Minimálná hrúbka vrstvy mm 1
  Maximálná hrúbka vrstvy mm 3
  * Na m² lepené plochy pri hr. 1 mm.
  NPD = nebolo stanovené
  Platný sortiment a expedičné údaje pozri aktuálny cenník.
 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov