POZVÁNKA

na odbornú konferenciu na tému:

AKO SPLNIŤ S YTONGOM
POŽADIAVKY NORIEM


TERMÍNY A REGISTRÁCIE

Vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje, a registrujte sa.

3.10. ŽILINA
EVENT HOUSE
PROGRAM
(PDF)
REGISTROVAT ZDE...
14.11. BRATISLAVA
HOTEL BRATISLAVA
PROGRAM
(PDF)
REGISTROVAT ZDE...
23.11. KOŠICE
KULTURPARK*
PROGRAM
(PDF)
REGISTROVAT ZDE...
Pro registráciu kliknite na príslušné mesto.

Akcia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKA v kategórii C s počtom 5 kreditov.

Organizačný garant:Ytong dialog - mediální partneri

 

Ytong dialog - mediální partneri
Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci rozvoja opatrenia 7.1 prioritnej osi "Eirópske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálného operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálného rozvoja a vo výške 10 % zo štátného rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sak, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.