Vysprávková malta

 • Suchá zmes na opravy výrobkov z pórobetónun
 • Odolná proti trhlinám
 • Rýchlo tuhnúca
 • Ľahko spracovateľná
 • Ekologicky neškodná
 

Výrobok

Plastifikovaná suchá zmes na báze hydraulických spojív

Norma/predpis

EN 998-2

Použitie

Malta je určená na opravy pórobetonových výrobkov Ytong. Je určená na vnútorné i vonkajšiepoužitie.

Spracovanie

Podklad musí byť únosný, čistý a zbavený nespevnených zvyškov. 3,5 objemového dielu vysprávkovej malty vsypeme do 2 dielov vody a miešame do dosiahnutia spracovateľnej konzistencie bez hrudiek. Poškodené miesto sa navlhčí vodou a vyplní vysprávkovou maltou s presahom cez okraje.
Vhodná murárska lyžica so zubom Ytong
Hneď ako začne malta tuhnúť, strhne sa nadbytočná hmota oceľovou čepeľou do roviny pórobetónového prvku. Podľa potreby sa zahladí murárskym hladítkom so špongiou. Ytong vysprávková malta je spracovateľná počas asi 25 minút.

Spotreba

1 kg/dm3 opravovaného miesta

Čas tvrdnutia

V závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 2 – 5 dní.

Farba

Svetlosivá

Balenie

Papierové vrece 12,5 kg netto.

Skladovanie

V chlade chráňte pred mrazom, v originálnom balení trvanlivosť 6 mesiacov od dátumu výroby.

Doprava

Bez obmedzenia.

Technické údaje

Minerálne spojivo na báze ce-mentu a vápna.

Bezpečnostné opatrenia

Tento produkt obsahuje vápno a cement, s vlhkosťou reaguje alkalicky. Pri kontakte s pokožkou a očami dôkladne vymyte vodou a konzultujte s lekárom.

Dôležité upozornenia

Nepridávajte žiadne ďalšie prísady ako cement, sadra a pod. Do namiešanej zmesi, ktorá už začala tuhnúť, nie je možné dodatočne pridávať vodu. Vysprávková malta nesmie byť použitá na prevlhnuté dielce alebo murivo s vnútornou vlhkosťou. Je nutné zabrániť dodatočnému prevlhnutiu.

Čistenie náradia

V čerstvom stave vodou

Teplota spracovania

Počas spracovania a vysychania materiálu nesmie teplota kles-núť pod +5 °C.
 
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong vysprávková malta

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku N/mm2 Trieda CSII
  Pevnosť v ťahu za ohybu N/mm2 1,50
  Modul pružnosti E N/mm2 3100
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 % W/(m.k) 0,16
  Reakcia na oheň tr. - A1
  Kapilárna absorpcia vody max. kg/(m2.min0,5) NPD

  NPD = nebolo stanovené

 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong vysprávková malta

  jednotka hodnota
  Zrnitosť mm 0-2,00
  Spotreba vody l/vrece 10
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovateľnosti hod 25
  Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia) dni 2 - 5
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 6
  Obsah vreca kg 12,5
 • Dokumenty na stiahnutie