25.Ročník medzinárodnej študentskej súťaže

Poslanie súťaže: Riešenie pre prezidentskú vilu na Slavíne

Pomôcť novej slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej a Kancelárii prezidenta SR dotiahnuť do finále otázku reprezentačného prezidentského bývania, ktorú sa predchodcom zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Je existujúca vila na Slavíne dôstojným, reprezentatívnym a bezpečným miestom pre hlavu štátu? 

Stiahnite si "Súťažné podmienky" tu...

 • Exkurzia a prezentácia k 25. ročníku medzinárodnej študentskej sútaže Xella

  Exkurzia a prezentácia k 25. ročníku medzinárodnej študentskej sútaže Xella s témou P/REZIDENTSKÁ REZIDENCIA. Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne.

  Exkurzia s návštevou riešeného pozemku a jestvujúcej prezidentskej vily na Slavíne a vstupná prezentácia k téme za prítomnosti vedúceho Kancelárie prezidenta SR p. Štefana Rozkopála sa bude konat 5. 11. 2019 so začiatkom o 10:30 v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava.

  Následne po prezentácii témy bude možné organizovane v stanovych skupinách po 25 ludí navštívit riešeny pozemok a vilu na Slavíne s Kanceláriou prezidenta SR s dohodnutou možnostou fotografovania.

  Svojou registráciou sa zaväzujete k tomu , že vyhotovené fotografie nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú využité na komerčné účely.

   
 • Stiahnite si mapové podklady

  MAPOVÉ PODKLADY TU

  Podklady k 21. ročníku súťaže sú prístupné iba registrovaným účastníkom. Registrovaný účastník dostane e-mailom heslo pre rozbalenie ZIP súboru.
  Only for registered participants. Registered participants receive e-mail with password to read ZIP file.

  Dáta sú formátoch .dwg terén v *.xml pre civil 3D ,.skp, 3ds, *.wrml ,.shp vizualizácia v 3D PDF a ortofotomapy *.jpg *.jgw. *.3ds, a *.wrml sú v lokálnom súradnicovom systéme, kde je v súbore !citat.txt posun oproti S-JTSK.
  Pozn: Logo Eurosense používajte pri Vašich výstupoch z dát spolu s copyrightom - Ortofotomapa (resp. 3D model) © Eurosense 2019

 


Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelnoizolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Účastníci súťaže:

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.