Vnútorné zateplenie

Na bezpečné bývanie bez chorôb a plesní

Tepelnoizolačné vlastnosti stien pri starých budovách nevyhovujú dnešným normovým požiadavkám a spôsobujú nadmerné tepelné straty. Pri budovách, kde nie je možné využiť vonkajšie zateplenie, je riešením práve vnútorné zateplenie Multipor. Na efektívne zníženie tepelných strát stačí aj menšia hrúbka interiérového zateplenia, ktorá je šetrná aj ku konštrukcii. Väčšia hrúbka izolantu nie je vždy zárukou lepších vlastností steny.

Ukážka systému

Odporúčané komponenty

 
Ukázka systému
Konopné vlákno k dilataci mezi podlahou a vnitřní tepelnou izolací
Konopné vlákno na dilatáciu
medzi podlahou a vnútornou
tepelnou izoláciou
Příklad osazení elektroinstalačních zařízení
Príklad osadenia
elektroinštalačných
zariadení
 
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
 

Odporúčané povrchové úpravy

povrchová úprava postup poznámka
     
Omietka z Multipor ľahkej malty
s farbou
V dvoch vrstvách, s výstužnou tkaninou,
povrch silikátová farba.
Vyhlaďte antikorovým alebo plastových hladidlom,
proces „mokré do mokrého“.
Vápennocementová štuka
s farbou
Vo vrstve 2 – 3 mm, na podkladovú vystuženú
vrstvu z ľahkej malty Multipor.
Hladší povrch, vyhlaďte filcom,
proces „mokré do mokrého“.
Keramický obklad Na vystuženú prikotvenú vrstvu omietky
s výstužnou tkaninou.
Do 20 kg/m².
Tapeta Z drevitého papiera. Lepenie na vyrovnaný podklad
z vápennocementovej štuky. Bez penetrácie.
Drevené obloženie Podľa projektu vnútorného zateplenia. Montáž na samostatný rošt kotvený do nosného podkladu.
Farby, ďalšie vrstvy Silikátové farby. Náter, nástrek, nanášanie valčekom.