Vnútorné zateplenie stien

Na bezpečné bývanie bez chorôb a plesní

Tepelnoizolačné vlastnosti stien pri starých budovách nevyhovujú dnešným normovým požiadavkám a spôsobujú nadmerné tepelné straty. Pri budovách, kde nie je možné využiť vonkajšie zateplenie, je riešením práve vnútorné zateplenie Multipor. Na efektívne zníženie tepelných strát stačí aj menšia hrúbka interiérového zateplenia, ktorá je šetrná aj ku konštrukcii. Väčšia hrúbka izolantu nie je vždy zárukou lepších vlastností steny.

Multipor

Skladba steny s vnútorným zateplením

0.
Existujúca stena z: pálených tehál, kameňa, betónu, minerálnych tvárnic (vápenno-pieskové, pórobetónové), nepálenej hliny
5.
Finálna úprava (napr. YTONG vnútorná stierka) + Vnútorné difúzne otvorený náter
 
1.
Konopný izolačný pás (separačná vrstva)
6.
Multipor izolačný klin
 
2.
Vyrovnávacia vrstva
7.
Ostenie - Multipor doska hr. 20, 30 a 40 mm
 
3.
Multipor minerálna doska (lepená Multipor ľahkou maltou)
8.
Omietkový rohový profil (ideálne plastový)
 
4.
Vystužená vrstva Multipor malta s výstužnou tkaninou 160 ± 5 g/m², 7 × 7 mm
9.
Ukončovacia omietková lišta
 
 
10.
Doplnkový sortiment - systémové riešenie
 

Simulácia priebehu vlhkosti v konštrukcii

Pretože sa v materiáloch stien po zateplení zmení priebeh vlhkosti, je potrebne vypočítať celkové množstvo vlhkosti, aby sa zabránilo možnosti vzniku kondenzácie a prípadnej degradácie materiálu. Pre tento výpočet je určené špeciálne programové vybavenie, ktoré zohľadňuje výpočet s ročnou bilanciou vodnej pary.

 

Konopné vlákno na dilatáciu medzi podlahou a vnútornou tepelnou izoláciou
Konopné vlákno na dilatáciu medzi
podlahou a vnútornou tepelnou
izoláciou
Príklad osadenia elektroinštalačných zariadení
Príklad osadenia elektroinštalačných
zariadení
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
Založenie prvého radu dosiek sa vždy vykonáva na separačnú vrstvu
 

Eshop Ytong

Stiahnite si brožúru Vnútorné zateplenie stien a získate informácie ku:

  • Stavebnej fyzike a princípom posudzovania
  • Konštrukčným detailom (na stiahnutie v dwg)
  • Postupu montáže
  • Návrhu dĺžok kotiev či hrúbok izolačných dosiek

Chcete vedieť aký vplyv bude mať vnútorná izolácia Multipor na konštrukciu objektu?

Nechajte si spracovať odborné technické posúdenie. Stačí, ak nám pošlete vyplnený formulár a my Vás kontaktujeme.

Objednávkový formulár vnútorné zateplenie