Odolnosť proti vlámaniu

 • Požiadavky noriem

  Požiadavky legislatívne

  Vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z.z. v znení Vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z.z. Bezpečnostný štandart fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a podrobnosti o ochrane osôb a jedincov

  Normy pre skúšanie stavebných konštrukcií na odolnsť proti vlámaniu:

  • STN EN 1627 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie.
  • STN EN 1628 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri statickom zaťažení
  • STN EN 1629 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti pri dynamickom zaťažení
  • STN EN 1630 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie

  Poznámka : Stavebné materiály stien priečok a stropov Chránených priestorov boli skúšanéna odolnosť proti vlámaniu podľa hore uvedených noriem, nakoľko normy pre skúšanie stenových konštrukcií nie sú k dispozícii.

  Požiadavky na odolnosť Chránenných priestorov podľa jednotlivých typov proti vlámaniu :

  Chránený priestor - typ:Požiadavky noriem na skúšanie odolnosti proti vlámaniu
  Chránený objekt - typ 4 (SS3 = 4 body) a) chránený priestor poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti narušiteľovi, ktorý používa silu a je vybavený výkonnými prenosnými nástrojmi; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu,
  b) steny, podlahy a stropy chráneného pevnej stavebnej konštrukcie z plných tehál hrúbky najmenej 300 mm alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,3 )
  Chránený objekt - typ 3 ( SS3 = 3 body ) a) chránený priestor poskytuje odolnosť proti násilnému prieniku, pri ktorom sa použije obmedzený rozsah ručnýchnástrojov; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu
  b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru pevnej stavebnej konštruk-cie z vystuženého betónu hrúbky najmenej 75 mm alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,3)
  Chránený objekt - typ 2 ( SS3 = 2 body ) a) chránený priestor poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti narušiteľovi, ktorý je vybavený prenosnými nástrojmi; hranica chráneného priestoru vykazuje vysoký stupeň odolnosti proti skrytému vniknutiu
  b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru zvlášť pevnej stavebnej konštrukcie z plných tehál hrúbky najmenej 150 mm alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami podľa normy,3)
  Chránený objekt - typ 1 ( SS3 = 1 body ) a) chránený priestor možno uzamykať; poskytuje odolnosť proti fyzickému násiliu a proti skrytému vniknutiu,
  b) steny, podlahy a stropy chráneného priestoru ľahkej stavebnej konštruk-cie (napríklad z pórobetónu, sadrokartónu, priečkových tehál, drevotriesky, plastických tvrdených látok, profilového alebo vlnitého plechu alebo z inéh stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami)
 • Odporúčané riešenie

  Odolnosť stenových konštrukcií z YTONG presných tvárnic murovaných na tenkovrstovú maltu YTONG proti vlámaniu

  Stenová konštrukcia z YTONG presných tvárnic
  (všetky značky pórobetónu) hrúbky [mm] :
  Vhodnosť pre typ chráneného priestoru :
  CHP - typ 1 CHP - typ 2 CHP - typ 3 CHP - typ 4
  50  75  100  125  150  200  250  300  375  450  500   
    - murivo vhodné pre daný typ Chráneného priestoru
    - murivo nevhodné pre daný typ Chráneného priestoru

  POZNÁMKY:
  CHP - Chránený priestor