Vnútorná omietka tepelnoizolačná

 • Tepelnoizolačná
 • Vysoko paropriepustná
 • Vystužená vláknami
 • Vynikajúca spracovateľnosť

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Tepelnoizolačná, minerálna, vystužená, jednovrstvová omietka pre strojné a ručné spracovanie.

  Norma/predpis

  EN 998-1

  Použitie

  Na vytváranie vnútorných omietok. Vďaka nízkemu súčiniteľu tepelnej vodivosti a vysokej paropriepustnosti zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti hotových konštrukcií, redukuje vlhkosť a obmedzuje tak vznik plesní na povrchu stien. Omietku je možné vyhotoviť ako jednovrstvovú, alebo ako základnú vrstvu viacvrstvového omietkového systému. Omietka nie je vhodná pod keramické obklady.

  Zloženie

  Suchá zmes je zložená z anorganických spojív, plnív, vlákna a zušľachťujúcich prísad.

  Príprava podkladu

  Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, čistý, suchý, bez prachu, oleja apod. Podklad nie je nutné penetrovať.

  Strojové spracovanie

  Pri strojovom spracovaní sa používa omietací stroj s výstrojom pre ľahké omietkové zmesi.

  Ručné spracovanie

  Do čistej nádoby nalejeme zodpovedajúce množstvo vody, (7 – 8 l vody na 1 vrece 20 kg) a do nej pri neustálom miešaní pridávame suchú zmes. Používame samospádovú miešačku alebo elektrické pomalyotáčkové miešadlo. Miešame dovtedy, kým bude mať omietka optimálnu konzistenciu. Takto spracovanú zmes necháme odstáť cca 5 minút a znovu dôkladne premiešame.

  Aplikácia

  a) Jednovrstvová omietka
  Omietku zhotovujeme v dvoch pracovných krokoch. V prvom kroku nanesieme zubovym hladitkom (so zubom 8 × 8 mm) [2] na stenu vrstvu 4 mm a zrovnáme. V druhom kroku, po zaschnutí prvej vrstvy, oceľovým hladítkom nanesieme finálnu vrstvu hrúbky 2 mm a po ľahkom zavädnutí vyhladíme molitanovým nebo plsteným hladítkom alebo hubou.
  b) Viacvrstvová omietka
  Na vytváranie viacvrstvovej omietky nanesieme na stenu vrstvu 6 mm a zrovnáme laťou. Na dodržanie požadovanej hrúbky a rovinnosti vrstvy použijeme oceľové hladidlo so zubom 10 × 10 mm, alebo osadíme omietníky. Po zaschnutí cca 5 - 7 dní zhotovíme finálnu vrstvu omietky. Odporúčame použiť systémovú omietku „Ytong Glattputz“.

  Dôležité upozornenia

  Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie omietky je neprípustné. Na prípravu omietky je nutné použiť pitnú vodu, alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Nespracúvajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako +5 °C. Po uplynutí doby spracovateľnosti omietku ďalej nepoužívajte.

  Bezpečnosť a hygiena

  Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice, prípadne okuliare. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

  Balenie a skladovanie

  V papierových vreciach 20 kg. Skladujte v suchu na drevenom rošte, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť v uzatvorenom obale 12 mesiacov.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vnútorná omietka tepelnoizolačná

    jednotka hodnota
  Pevnosť v tlaku min. Trieda CS I
  Prídržnosť N/mm² 0,2
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, (23,50), i W(m.K) 0,13
  Faktor difuzného odporu μ (EN 1745) ≤7
  Reakcia na oheň tr.   A1
  Kapilárna absorbcia vody max. kg/(m².min0,5) W0
 • Základné údaje

  Základné údaje – vnútorná omietka tepelnoizolačná

  jednotka hodnota
  Sypná hmotnosť kg/m3 900
  Zrnitosť mm 0,5
  Spotreba vody l/vrece 8
  Opakované premiešanie po min 5
  Minimálna teplota spracovania °C ≥ 5
  Doba spracovateľnosti hod 2
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť mesiac 12
  Obsah vreca kg 20
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi kg/m2 5 kg pri hr. 5 mm
  Minimálná hrúbka vrstvy mm 5
  Maximálná hrúbka vrstvy mm 10

  NPD=nebylo stanovené

 • Pracovný postup

  Inštalácia rohového profilu
  Inštalácia rohového profilu
  Aplikácia diagonálne výstuže
  Aplikácia diagonálne výstuže
 • Dokumenty na stiahnutie

Vhodné miešadlo

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov