Villa Butterfly potrebovala materiál, ktorý jej nevezme krídla nápadu

Majitelia si pre svoj krásny, ale špecifický pozemok vybrali rovnako atypický projekt. Na stavbe sa stavebník podieľal vo veľkej miere aj osobne – spolu s projekčnou kanceláriou zvládli tvarovo zložitú stavbu realizovať v kombinácii svojpomoci a najatých profesií. Ako optimálny materiál, ktorý umožní skĺbiť všetky tieto požiadavky, zvolili Ytong.

Manželia sa dlho rozhliadali po pozemku, ktorý by vyhovoval ich predstavám o bývaní v modernom a nadčasovom rodinnom dome. Mali doterajšie skúsenosti s bývaním v niekoľkých prenajatých rodinných domoch a mnoho inšpirácií nazbierali tiež pri svojich cestách po svete. Práve skúsenosti s bývaním na vidieku ich od prvotnej predstavy vidieckeho bývania nasmerovali k tomu, že sa rozhodli hľadať pozemok v meste. S ohľadom na ich životný štýl bolo toto riešenie oveľa praktickejšie.

Pozemok ako výzva pre kreatívne riešenie

Naskytla sa im možnosť kúpiť existujúcu záhradu v širšom centre mesta, čo so sebou nieslo určité špecifiká. Jedná sa o pozemok v južnom svahu, ktorého šírka len o málo prekročila 20 metrov a dĺžka je 100 metrov. Charakter pozemku, lokalitu, a hlavne predstavy stavebníka v sebe spojil návrh projekčnej kancelárie Qualit projekty. Cesta k výslednej podobe „motýľa“ však nebola priamočiara. Výsledku predchádzalo niekoľko návrhov od konzervatívneho cez rýdzo funkcionalistický až po futuristický, ktorý mal dôvtip a stotožnil sa s géniom loci tohto pozemku najlepšie. Pôdorys stavby svojím tvarom pripomína motýľa s roztiahnutými krídlami, preto bola stavba pomenovaná Villa Butterfly. Vzhľadom k v avantgardnému riešeniu pôdorysu so zastavanou plochou cca 300 m², bol po dlhých debatách vybraný materiál Ytong, s ktorým má projekčná a stavebná kancelária už dlhoročné dobré skúsenosti.

Atypické tvary vyžadovali jednoducho opracovateľný materiál

„Zo systému Ytong boli použité prvky pre zvislé nosné i nenosné konštrukcie, vrátane systémových doplnkov, napríklad prekladov nad otvormi. Hlavným dôvodom boli atypické tvary pôdorysu domu – pórobetón sa na stavbe dobre opracováva bez nárokov na zložitú mechanizáciu. Bolo potrebné rezať tvárnice do ostrých aj tupých uhlov tak, aby vzájomne na seba jednotlivé vrstvy muriva viazali. Hlavný argument v prospech Ytongu bol ten, že aj po opracovaní tvárnice do požadovaného tvaru zostali zachované jej fyzikálne technické vlastnosti. A to ako s ohľadom na pevnosť, únosnosť, tak i na tepelnú a zvukovú izoláciu, “ vysvetľuje projektant domu Ing. Aleš Miler praktické hľadisko materiálu.

Zložité stavanie? Majiteľ sa do riadenia stavebných prác pustil sám

Majiteľ najprv oslovil niekoľko stavebných spoločností, ale ich ochota ujať sa atypickej zákazky nebola veľká – vyžadovala špecifický prístup mnohých zúčastnených stavebných profesií. Preto sa nakoniec dohodol stavebník s projekčnou kanceláriou, že bude garantom tiež vlastnej realizácie stavby. V praxi to znamenalo, že stavebník si sám dodával materiál, kancelária Qualit projekty zabezpečovala dohľad nad technológiou realizácie a spolupracovala pri výbere stavebných remesiel a materiálov. Tento spôsob bol síce pre stavebníka síce časovo náročnejší, na strane druhej bol viac vtiahnutý „do deja“ a poskytol mu viac priestoru pre vlastnú iniciatívu a invenciu pri tvorbe svojho nového domova. Priama angažovanosť mala za dôsledok aj značnú finančnú úsporu oproti cenovým ponukám jednotlivých stavebných spoločností.

 

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby rodinných domov

Ďalšie kategórie referencií