Veľkoformátové produkty

Efektivita použitia veľkoformátových stenových prvkov je BEZKONKURENČNÁ

8 × väčšia
vymurovaná plocha
v jednom kroku

Vonkajšie obvodové steny Ytong Jumbo
Skracuje
čas murovania
o 60 %

Vnútorné nosné aj nenosné steny Silka Tempo
Úspora
pracovníkov
o 50 %

Priečky z panelov Ytong
 

Řez domem Ytong