Vápenno-piesková tvárnica Silka

Vápenno-piesková tvárnica Silka vyniká jedinečnými zvukovo-izolačnými schopnosťami. Spĺňa tak vysoké akustické požiadavky na medzibytové steny alebo na konštrukcie oddeľujúce prevádzky s nadmerným hlukom.

Vďaka bezkonkurenčnej únosnosti prenesú štíhle akustické steny zo Silky i extrémne statické zaťaženia. Jednoduchá skladba stien, vysoká presnosť, nízka cena materiálu a minimálna stavenisková prácnosť vytvárajú z vápenno-pieskových tvárnic najdostupnejšie a mimoriadne spoľahlivé riešenie.


Vďaka prakticky identickému surovinovému zloženiu sú vápenno-pieskové tvárnice Silka dokonale kompatibilné s uceleným stavebným systémom YTONG.

Výroba tvárnic Silka


Tvárnice Silka zodpovedajú mimoriadnym požiadavkám na statiku a zvukovú izoláciu. Výroba týchto vápenno-pieskových tvárnic vyžaduje v porovnaní s podobnými stavebnými materiálmi iba nízku spotrebu energie, navyše je ekologická, nezaťažuje hlukom a nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

  • Suroviny na výrobu, teda vápno a piesok, sú uskladnené v silách a dávkujú sa podľa hmotnosti. Vápno a piesok sa intenzívne premiešajú v pomere 1:12 a zmes sa privedie dopravníkom do reakčnej nádoby. V reakčných nádobách sa pálené vápno hasí na vápenný hydrát. V domiešavači sa potom zmes nastaví na vlhkosť optimálnu na lisovanie.
  • Lisovanie tvárnic prebieha v plne automatických lisoch, ktoré vytvarujú presné surové tvárnice. Tie sa vytvrdzujú v dlhých, valcovitých tlakových nádobách (autoklávoch). Vytvrdzovanie surových tvárnic prebieha pri teplote 160 až 220 ˚C. Požadovanú tvrdosť dosiahnu tvárnice pod tlakom pary približne po šiestich hodinách.
  • Po vytvrdení a vychladení sú vápenno-pieskové tvárnice pripravené na použitie. Ich kvalita musí vyhovovať požiadavkám predpísaných noriem, čo je overované pomocou pravidelných náhodných kontrol kvality.