Univerzálny stavebnicový systém

Inteligentné stavebné riešenie musí byť hospodárne a zároveň flexibilné. Obe požiadavky modernej priemyselnej výstavby v sebe kombinuje univerzálny modulárny systém v podobe stenových a strešných panelov (dielcov) Ytong.

Optimálna veľkosť = hospodárnosť

Stenové a strešné panely(dielce) Ytong z pórobetónu sa vyrábajú na mieru v ľubovoľnej dĺžke podľa projektovej dokumentácie. Odporúčaná dĺžka šesť metrov v rôznych hrúbkach však ponúka optimálny základ pre efektívne plánovanie a z pohľadu hospodárnosti výstavby ide o najvýhodnejší rozmer.

 

Priemyselne prefabrikované stavebné diely presných rozmerov sa potom už len za sucha namontujú na mieste inštalácie. Ich rozmery pritom zvyšujú pracovný výkon. Náklady priamo na stavenisku sa tak redukujú na minimum.

Rýchlo a za každého počasia

Ytong ponúka modulárny systém,ktorý nájde uplatnenie v celej budove. Vystužené veľkoformátové dielce Ytong je možné využiť na vodorovnú aj zvislú montáž vonkajších alebo vnútorných stien, komplexných stenových priečok či protipožiarnych bariér. Základné dosky doplňuje variácia strešných a stropných panelov.

Využitie všetkých prvkov vedie k jednoduchej a bezpečnej výstavbe. Charakter stenových a strešných panelov (dielcov) Ytong umožňuje rýchly stavebný postup v každom počasí, a to aj v teplotách pod bodom mrazu. Pórobetón je bezpečnou investíciou aj z dlhodobého hľadiska. Modulárny stavebný postup totiž uľahčuje opatrenia týkajúce sa budúcej prestavby alebo rozšírenia budovy.

Stenové panely(dielce) Ytong sú jednak dostatočne malé na individuálne plánovanie a zároveň majú masívny charakter zaručujúci nekomplikovaný modulárny spôsob montáže a bezpečnosť stavby.

Univerzálne riešenie môže byť flexibilné

Štandardizácia umožňujúca rýchlosť a hospodárnosť výstavby nemusí byť vždy na úkor kreativity. Ponuka navzájom prepojiteľných prvkov vyniká prehľadnosťou a umožňuje individuálne plánovanie.

  • Univerzálny stavebnicový systém umožňuje vybudovanie nových priemyselných objektov alebo centier logistiky a bezproblémové úpravy výrobných a skladovacích hál.