Učňovská súťaž

Medzinárodná súťaž v remeselných zručnostiach

Okrem študentov vysokých a stredných priemyselných škôl podporujeme aj nádejných študentov a učňov odborných učilíšť a stredných škôl po celom Slovensku. Aby sme sa dostali bližšie k tejto skupine študentov a zoznámili sa s mladými talentmi, stali sme sa hlavným partnerom„Súťažnej prehliadky remesiel SUSO“a teraz najnovšie aj na medzinárodnej súťaži s názvom „Remeslo / Skill“.

Študenti a učni odborných učilíšť a stredných škôl, ktorí sa zapoja do „Súťažnej prehliadky remesiel SUSO“ alebo na súťaži „Remeslo / Skill“, môžu otestovať teoretické znalosti a porovnať svoje praktické zručnosti v oblasti remesiel s ďalšími slovenskými aj zahraničnými študentmi. Na praktických príkladoch si môžu vyskúšať, ako sa pracuje s novými technológiami, stavebnými systémami (napr. systém Ytong) alebo materiálmi (pórobetónové tvárnice Ytong), s ktorými sa budú absolventi pri svojom povolaní stretávať po celej Európe.

Idea súťaží:

Myšlienkou oboch súťaží je spopularizovať stavebné remeslá medzi učňami či študentmi a zainteresovať podnikateľskú sféru do budovania kvalifikovanej a predovšetkým kvalitnej základne budúcich remeselníkov.

 

Program 22.ročníka sútažnej prehliadky učnovských dovedností Remeslo / SKILL 2018:

  • 9.2. - 10.2. 2018 For Pasiv, Cesty dřeva a Střechy Praha 2018, PVA EXPO PRAHA
  • 9.3. - 10.3. 2018 Střechy, stavba, zahrada, Výstaviště Černá Louka Ostrava
  • 23.3. - 24.3. 2018 Stavba a zahrada 2018, Kulturní centrum Aldis Hradec Králové
  • 26.4. - 27.4. 2018 Mladý tvorca, Agrokomplex Nitra (Slovensko)
  • 11.5. - 12.5. 2018 Výstava HOBBY 2018, Výstaviště České Budějovice
  • 18.9. - 21.9. 2018 Finále SUSO, For Arch Praha, PVA EXPO Praha
  • 1.10. - 3.10. 2018 Stáž na VOŠ a SPŠ Volyně 2018

Viac info: www.suso.cz