Aplikácia pre posúdenie vhodnosti typového riešenia

Typové riešenie vnútorného zateplenia obvodových stien - výpočtové stanovenie súčiniteľa prechodu tepla

Čo je obsahom služby:

  • Vyhľadanie vhodného typového riešenia z databázy na základe zadaných kritérií. Odborné technické vyjadrenie k typovému riešeniu vnútorného zateplenia doskami Multipor
  • 8 ks typových technických detailov
  • Príručka Multipor minerálna tepelná izolácia - vnútorné zateplenie stien
  • Kalkulačka pre výpočet spotreby materiálu

Pre aký typ stavby je služba vhodná:

    
  • Vhodné pre obvodové steny z pórobetónových, tehlových, betónových a vápennopieskových materiálov, v budovách v ktorých sa zatepľuje jedna miestnosť s max. dvoma obvodovými stenami.
  • Vhodné iba pre vybrané skladby v panelových budovách, historických budovách, kamenných stien, skladieb s brizolitovou omietkou, opukových stien a muriva z nepálených tehál.