Trvalo udržateľné stavby

Stenové a stropné dielce z pórobetónu Ytong z pórobetónu sú stavebným materiálom splňujúcim všetky požiadavky na rýchlu a úspornú výstavbu kvalitnej priemyselnej haly. Jedná sa o zmes z prírodných surovín obsahujúcu malé vzduchové póry, čo zaisťuje vynikajúce stavebné a fyzikálne vlastnosti.

V podobe masívnych monolitických konštrukcií vyniká materiál Ytong výbornou tepelnou izoláciou, vysokou protipožiarnou odolnosťou i dobrou zvukotesnosťou. Projektantov by mohlo tiež zaujímať, že riešenie Ytong šetrí životné prostredie. Jednak prírodným zložením použitého materiálu a jeho ekologicky šetrnou výrobou, ale tiež nízkymi nákladmi na údržbu už hotových priemyselných stavieb.

Pórobetón šetrí energie

Ekologicky zameraná výstavba pomocou stenových a strešných dielcov Ytong znižuje aj prevádzkové náklady. Za trvalo nízkou spotrebou energií na vykurovanie a ochladzovanie budov stoja nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti pórobetónu. Materiál s malými nárokmi na údržbu je tiež cenovo výhodný na plánovanie, výstavbu a zároveň vyniká dlhodobou životnosťou.

Inovatívny prístup pre trvalú udržateľnosť

Pre trvalo udržateľné stavby sú prefabrikované stavebné diely z pórobetónu Ytong riešením aj vďaka moderným výrobným postupom. Pred vsadením výstuže do foriem panelov, sú komponenty ponorené do ochranných prostriedkov proti korózii. Permanentným inovatívnym cieľom je aj optimalizácia tepelnoizolačných a protihlukových vlastností montážnych stavebných dielcov Ytong.

  • Spoločnosť Xella Slovensko sa výrobou pórobetónu Ytong zo surovín šetriacich energiu angažuje v oblasti trvalo udržateľnej výstavby, ktorá je realizovaná v súlade s ochranou životného prostredia.