Trvalá udržateľnosť ako súčasť firemnej stratégie Xella

Ako výrobca stavebného materiálu sa zaväzujeme k dodržiavaniu zodpovednosti voči ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu. Z toho dôvodu sme podnikli kroky k udržateľnému a zodpovednému spôsobu výroby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie.

Už celé roky zdôrazňujeme skutočnosť, že podporujeme sociálne a kultúrne projekty, a to najmä v miestnych komunitách, ktoré sú nápomocné pri ochrane životného prostredia. Práve oblasť stavebných materiálov má široké možnosti na zlepšenie klímy a ochrany životného prostredia. Od počiatku prevzala Xella úlohu priekopníka v tomto smere, a to s cielenými inováciami a neustálou optimalizáciou procesov. Desiatky rokov sme venovali na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností našich produktov a neustále sme vylepšovali ich energetickú efektívnosť. To prispelo k zachovaniu prírodných zdrojov, ako aj k zníženiu spotreby energie či emisií. Naše produkty tak slúžia na zlepšenie kvality života a ponúkajú našim zákazníkom výhody trvalej udržateľnosti.