Zateplenie stropu

Zateplenie stropu - jednoduchý spôsob úspory energie

Unikátnym riešením pre teplé podlahy sú masívne minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor. Tie po upevnení na strop pivnice či miestnosti o poschodie nižšie dokonale tepelne izolujú, odpudzujú vodu a navyše vďaka svojím difúznym vlastnostiam doslova dýchajú.

Cenná energia na vykurovanie neuniká iba stenami, ale tiež cez nedostatočnú izoláciu stropov podzemných garážach a podchodoch, alebo cez stropy nad pivnicami. Takto vzniká efekt studenej podlahy, ktorý je v bytoch a obytných priestoroch nepríjemný. Izolácia podhľadov stropov minerálnymi izolačnými doskami Ytong Multipor rieši tento problém bez väčších nákladov. Týmto jednoduchým opatrením ušetríte až 54 % energie, ktorá uniká cez stropné konstrukcie. Jednoduchou aplikáciou izolačného podhľadu s minerálnych dosiek Ytong Multipor si zvýšíte povrchovú teplotu vašej podlahy o +3°C.

Účinek zateplení stropu izolačním podhledem z minerálních desek Ytong Multipor

Původní strop Zateplený strop
Keramická dlažba10 mmKeramická dlažba10 mm
Cementový poter50 mmCementový poter50 mm
Dosky z minerálnej vlny40 mmDosky z minerálnej vlny40 mm
Železobetonová stropná konštrukcia170 mmŽelezobetonová stropná konštrukcia5 mm
  Ľahká malta Multipor5 mm
  Izolačné dosky Ytong Multipor50 mm
Povrchová teplota na podlahe 14,5°C pri
vonkajšej teplote -11°C
Povrchová teplota na podlahe 17,5° pri
vonkajšej teplote -11°C

Masívna, minerálna a tvarovo stálá izolácia

Tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor sú minerálne, pričom neobsahujú vlákna a poskytujú tepelnoizolačné vlastnosti novej kvality: sú masívne a napriek tomu tepelne izolujú. Okrem toho sú dosky Ytong Multipor nehorľavé, stabilne držia formu, odpudzujú vodu a sú odolné voči tlaku.

Šetriť energiu a myslieť ekologicky

Dosky Ytong Multipor zlepšujú tepelnú pohodu interiérov, šetria energiu a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. Zloženie výhradne z prvotriednych prírodných surovín, akými sú: vápno, piesok, cement a voda, do ktorých sa primiešava prostriedok na tvorbu pórov, zaručuje absolútnu zdravotnú a hygienickú nezávadnosť materiálu.

Protipožiarna ochrana

Tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor sú nehorľavé a spĺňajú kritéria triedy A1, podľa normy EN 13501–1. Toto umožňuje využitie v mnohých oblastiach, kde nie je možné použiť iné tepelné izolanty. Multiporom je možné zvýšit požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií. V tom prípade 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm betónovej krycej vrstvy.

Čisté a jednoduché spracovanie

Masívne a voči tlaku odolné dosky je možné rýchlo a jednoducho spracovať. Ich nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu. Nakoľko neobsahujú vláknitú štruktúru,ich opracovanie je jednoduchšie než u iných tepelnoizolačných materiálov.

Dosky sa k podkladu lepia celoplošne. Malta se nanáša pomocou ozubenej lyžice (10 alebo 12 mm ozubenia). Tým je umožnené tolerovať nerovnosti podkladu do 3 mm.

Doska s nanesenou lepiacou maltou sa ihneď pritlačí k podkladu s medzerou cca 2 cm od vedľajšej dosky.

Lepenú dosku prisunieme dlaňou. Prípadnú vytlačenú maltu po stranách je potrebné ihneď odstrániť.
Problémom nie je ani obloženie vyčnievajúcich častí konštrukcie, akými sú napríklad trámy a prievlaky.

V prípade potreby obloženia bočných stien si pomáháme montážnou latou.

Obložený podhľad vyzerá esteticky a monoliticky aj bez omietky. Ytong Multipor pri precíznom spracovaní tvorí finálnu podhľadovú vrstvu. Podvesné prvky musia byť kotvené do nosnej podhľadovej konštrukcie (železobetónová doska).