Tepelnoizolačné dosky Multipor ExSal Therm

 • Izolácia zasolených vnútorných stien
 • Kalcium silikátová minerálna doska
 • V ynikajúca paropriepustnosť
 • Nehorľavosť

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Minerálna, bezvláknitá tepelnoizolačná doska.

  Norma/predpis

  Európska technická registrácia ETA 05/0093.
  Všeobecná stavebná registrácia Z-23-11-1501.

  Použitie

  Izolácia vnútornej steny pre sanáciu vlhkého alebo soľou kontaminovaného muriva.

  Profilovanie

  Presné dosky s hladkými styčnými plochami.

  Rozmerová tolerancia

  ±2,0 mm

  Spracovanie

  Dosky Multipor ExSal Therm sa lepia k podkladu maltou Multipor ExSal Therm. Lepené plochy dosiek sa maltujú celoplošne nerezovým zubovým hladítkom s výškou zubu 12 mm, platí pre dosky hr. 60, 80, 100 mm. Malta sa nanáša na dosky – nie na obkladanú konštrukciu. Dosky Multipor ExSal Therm sa vzájomne nelepia, to znamená, že sa zásadne nemaltujú styčné škáry dosiek. Podklad na lepenie dosiek Multipor ExSal Therm musí byť pevný, čistý a zbavený prachu, nečistôt a existujúcich farieb.
  Je možné tolerovať nerovnosti podkladu do 5 mm na bežný meter. V prípade, že sa v podklade objavujú kaverny alebo je vrstva omietky nesúdržná, je potrebné, aby bol podklad vyspravený Ľahkú maltou Multipor ExSal Therm. Finálna povrchová úprava sa vytvorí pomocou Multipor ExSal Therm malty celoplošne vystuženou sklovláknitou sieťovinou s oky 7 × 7 mm v hrúbke min. 5 mm.

  Malta

  Multipor ExSal Therm ľahká malta

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 - nehorľavé
  EN 13501-1

  Požiarna odolnosť

  Multiporom možno zvýšiť požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcií.

  Povrchové úpravy

  Vnútorné::
  Multipor ExSal Therm ľahká malta vystužená výstužnou tkaninou ako podklad pre finálnu povrchovú úpravu.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelnoizolačné dosky Multipor ExSal Therm

    jednotka Multipor dosky
  Objemová hmotnosť [kg/m3] 115
  Pevnosť v tlaku [N/mm2] ≥0,35
  Pevnosť v ťahu cca [N/mm2] 0,08
  Pevnosť vo šmyku [N/mm2] ≥0,03
  Tepelná vodivosť deklarovaná λD23,50 [W/m.K] 0,045
  Tepelná vodivosť návrhová λU [W/(m.K)] 0,047
  Faktor difuzného odporu μ - 3
  Merná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 850
  Absorbcia vody pri krátkom
  namočení (EN 1609) WP(24 h)
  [kg/m2] ≤ 2
  Absorbcia vody pri dlhodobom
  namočení (EN 12087) WLP(28 d)
  [kg/m2] ≤ 3
  Sorpčná vlhkosť pri 23 °C/80% rel. vl. [%] ≤ 6
  Ostatné   Stavebnobiologická a mikrobiologická
  nezávadnosť, blokovací účinok na huby
  a mikroorganizmy, stavebný produkt
  nepoškodzujúci životné prostredie podľa
  AUB – Certifikát – AUB – XEL – 10106 – D,
  plne recyklovateľný

 • Základné údaje

  Základní údaje – tepelnoizolačné dosky Multipor ExSal Therm

  hrúbka
  bez
  omietok
   
   
  rozmery
  d × š × v
   
   
  počet kusov objem
  na
  palete
  plocha
  na
  palete
  expedičná
  hmotnosť
  spotreba
  malty
  ExSal Therm *
   
   
  tepelný
  odpor
    RU
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [kg/m2] [m2K/W]
  100 600 × 100 × 390 72 4,3 42,55 1,685 16,85 264 4,0 2,22
  80 600 × 80 × 390 90 4,3 53,19 1,685 21,06 264 4,0 1,78
  60 600 × 60 × 390 120 4,3 70,92 1,685 28,08 264 4,0 1,33
  * Platí pre maltovanie stierkou s výškou zubu 12 mm.
  Platný sortiment a expedičné údaje budú oznámené po predchádzajúcej individuálnej konzultácii.

 • Dokumenty na stiahnutie

Kde použiť Multipor

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov