Tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ

 • Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti
 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vhodné pre jednovrstvové murivo bez dodatočného zateplenia
 • Spĺňa požiadavky na domy budúcich generácií
 

 

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Výrobok

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I

  Norma/predpis

  EN 771-4 Špecifikácia murovacích prvkov

  Použitie

  Nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

  Profilovanie

  S dvojitým perom, drážkou a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

  Rozmerové tolerancie

  Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Spracovanie

  Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. U hladkých tvárnic sa nanáša Ytong lepiaca malta rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva používať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

  Malta

  Ytong lepiaca malta
  Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnútorná omietka:
  Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná s možnosťou doplnenia o Ytong stierku hladenú. Vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky iných výrobcov odporučené na pórobetón.

  Keramické obklady:
  Priamo na murivo bez nutnosti predchádzajúcich úprav.


  Vonkajšie omietky:
  Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná, vystužená výstužnou tkaninou, alebo omietky iných výrobcov určené na pórobetón, paropriepustné a vodu odpudivé.
  Odporučené vlastnosti omietok:
  • objemová hmotnosť 800 až 900 Kg/m3
  • pevnosť v tlaku: 2 až 5 N/mm²
  • pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • priľnavosť ≥ 0,2 N/mm²
  • nasiakavosť w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5
  • faktor difúzneho odporu µ ≤ 10
  • dodržiavať technológiu spracovania a hrúbku vrstvy omietok odporučenú výrobcom.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ

  vlastnosti materiálu jednotka Lambda YQ P2-300
  Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) [kg/m3] 300
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb [N/mm2] 2,2
  Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY [W/mK] 0,077
  Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU [W/m.K] 0,083
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1 000
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab [1/K] 7,5.10-6
  Konvenčná hodnota zmrštenia ε [mm/m] ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3
  vlastnosti murova
  Charakteristická hodnota tiaže muriva [kN/m3] 4,0
  Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk [N/mm2] 1,25*

  *) Stanovené na základe skúšok.


 • Základné údaje

  Základné údaje - presné tvárnice a murivo

  profi-
  lovanie
  rozmery
  tvárnic


  d × v × š
  hr.
  muriva
  bez
  omietok

  tepelný odpor

  R10dry
  tepelný odpor

  RU
  súčiniteľ prestupu tepla

  UU
  vzduchová
  nepriezvučnost
  laboratórna

  Rw

  požiarna odolnosť

  smerná
  prácnosť murovania
  kusov
  na
  palete
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [h/m3] [ks/pal]
  HL 375 × 249 × 549 550 7,14 6,63 0,147 50* REI 180 1,40 24
  HL 375 × 249 × 499 500 6,49 6,02 0,162 50* REI 180 1,40 24
  PDK 499 × 249 × 450 450 5,84 5,42 0,179 50* REI 180 1,25 18
  PDK 599 × 249 × 375 375 4,87 4,52 0,213 39 REI 180 1,20 24

  *) Stanovené na základe skúšok.
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny.
  Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expedičné údaje viď aktuálny cenník.

 • Založenie tvárnic a väzba muriva

 • Ideové rezy - šírky konštrukcií predpisuje projektant

 • Dokumenty na stiahnutie

Najvýhodnejšia ponuka

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov