Tepelná technika

Strechy ploché a šikmé so sklonom do 45° vrátane:

 • - Multipor

  Hodnoty UU (W/m².K)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420
  UU
  (W/m².K)
  Komfort 250 250 0,245 0,221 0,202 0,185 0,171 0,159 0,148 0,139 0,131 0,124 0,117 0,112 0,106 0,102 0,097
  Komfort 200 200 0,254 0,228 0,207 0,190 0,175 0,162 0,152 0,142 0,134 0,126 0,119 0,113 0,108 0,103 0,098
  Klasik 250 0,246 0,222 0,202 0,185 0,171 0,159 0,149 0,139 0,131 0,124 0,118 0,112 0,106 0,102 0,097
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 0,199 0,183 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,117 0,111 0,106 0,101 0,097 0,093 0,089
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 0,214 0,195 0,180 0,166 0,155 0,145 0,136 0,128 0,121 0,115 0,110 0,105 0,100 0,096 0,092
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 0,225 0,204 0,187 0,173 0,161 0,150 0,141 0,132 0,125 0,118 0,112 0,107 0,102 0,098 0,094
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 0,232 0,210 0,192 0,177 0,164 0,153 0,143 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,099 0,095
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 0,240 0,217 0,198 0,182 0,168 0,157 0,146 0,137 0,130 0,122 0,116 0,110 0,105 0,101 0,096
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka: vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia

  Hodnoty RU (m².K/W)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420
  RU
  (m².K/W)
  Komfort 250 250 3,93 4,38 4,82 5,27 5,71 6,16 6,60 7,04 7,49 7,93 8,38 8,82 9,27 9,71 10,16
  Komfort 200 200 3,79 4,24 4,68 5,13 5,57 6,02 6,461 6,90 7,35 7,79 8,24 8,68 9,13 9,57 10,02
  Klasik 250 3,92 4,37 4,81 5,26 5,70 6,15 6,59 7,03 7,48 7,92 8,37 8,81 9,26 9,70 10,15
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 4,88 5,32 5,77 6,21 6,66 7,10 7,55 7,99 8,43 8,88 9,32 9,77 10,21 10,66 11,10
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 4,54 4,98 5,43 5,87 6,32 6,76 7,20 7,65 8,09 8,54 8,98 9,43 9,87 10,32 10,76
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 4,31 4,75 5,20 5,64 6,09 6,53 6,98 7,42 7,87 8,31 8,75 9,20 9,64 10,09 10,53
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 4,17 4,61 5,06 5,50 5,95 6,39 6,83 7,28 7,72 8,17 8,61 9,06 9,50 9,95 10,39
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 4,03 4,47 4,92 5,36 5,80 6,25 6,69 7,14 7,58 8,03 8,47 8,92 9,36 9,80 10,25
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka: vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia
 • - Bežný EPS / MW

  Hodnoty UU (W/m².K)

  BĚŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
  UU
  (W/m².K)
  Komfort 250 250 0,225 0,202 0,184 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091
  Komfort 200 200 0,232 0,208 0,188 0,172 0,159 0,147 0,137 0,128 0,120 0,114 0,107 0,102 0,097 0,093
  Klasik 250 0,225 0,203 0,184 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 0,185 0,170 0,156 0,145 0,135 0,127 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092 0,088 0,084
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 0,198 0,180 0,165 0,153 0,142 0,132 0,124 0,117 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 0,087
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 0,207 0,188 0,172 0,158 0,147 0,137 0,128 0,120 0,113 0,107 0,102 0,097 0,092 0,088
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 0,214 0,193 0,176 0,162 0,150 0,139 0,130 0,122 0,115 0,109 0,103 0,098 0,094 0,089
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 0,220 0,198 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,124 0,117 0,111 0,105 0,100 0,095 0,091
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka: vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia

   

  Hodnoty RU (m².K/W)

  BĚŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
  RU
  (m².K/W)
  Komfort 250 250 4,31 4,81 5,31 5,81 6,31 6,81 7,31 7,81 8,31 8,81 9,31 9,806 10,306 10,81
  Komfort 200 200 4,17 4,67 5,17 5,67 6,17 6,67 7,17 7,67 8,17 8,67 9,17 9,666 10,166 10,67
  Klasik 250 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,796 10,296 10,80
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 5,25 5,75 6,25 6,75 7,25 7,75 8,25 8,75 9,25 9,75 10,25 10,751 11,251 11,75
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 4,91 5,41 5,91 6,41 6,91 7,41 7,91 8,41 8,91 9,41 9,91 10,410 10,910 11,41
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 4,68 5,18 5,68 6,18 6,68 7,18 7,68 8,18 8,68 9,18 9,68 10,183 10,683 11,18
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 4,54 5,04 5,54 6,04 6,54 7,04 7,54 8,04 8,54 9,04 9,54 10,041 10,541 11,04
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 4,40 4,90 5,40 5,90 6,40 6,90 7,40 7,90 8,40 8,90 9,40 9,899 10,399 10,90
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka: vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia
 • - Grafitový EPS

  Hodnoty UU (W/m².K)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,032 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  UU
  (W/m².K)
  Komfort 250 250 0,246 0,213 0,188 0,168 0,152 0,139 0,128 0,118 0,110 0,103 0,097 0,091
  Komfort 200 200 0,254 0,219 0,193 0,172 0,155 0,142 0,130 0,120 0,112 0,105 0,098 0,093
  Klasik 250 0,246 0,213 0,188 0,168 0,152 0,139 0,128 0,119 0,110 0,103 0,097 0,091
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 0,199 0,177 0,160 0,145 0,133 0,123 0,114 0,106 0,100 0,094 0,089 0,084
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 0,214 0,189 0,169 0,153 0,139 0,128 0,119 0,110 0,103 0,097 0,092 0,087
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 0,225 0,197 0,176 0,158 0,144 0,132 0,122 0,113 0,106 0,099 0,093 0,088
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 0,232 0,203 0,180 0,162 0,147 0,135 0,124 0,115 0,107 0,101 0,095 0,089
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 0,240 0,209 0,185 0,166 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102 0,096 0,091
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia

   

  Hodnoty RU (m².K/W)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,032 W/m.K
  typ tvárnice hrúbka prvku (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  RU
  (m².K/W)
  Komfort 250 250 3,93 4,56 5,18 5,81 6,43 7,06 7,68 8,31 8,93 9,556 10,181 10,81
  Komfort 200 200 3,79 4,42 5,04 5,67 6,29 6,92 7,54 8,17 8,79 9,416 10,041 10,67
  Klasik 250 3,92 4,55 5,17 5,80 6,42 7,05 7,67 8,30 8,92 9,546 10,171 10,80
  Strešný dielec 300 P4,4-600 300 4,88 5,50 6,13 6,75 7,38 8,00 8,63 9,25 9,88 10,501 11,126 11,75
  Strešný dielec 240 P4,4-600 240 4,54 5,16 5,79 6,41 7,04 7,66 8,29 8,91 9,54 10,160 10,785 11,41
  Strešný dielec 200 P4,4-600 200 4,31 4,93 5,56 6,18 6,81 7,43 8,06 8,68 9,31 9,933 10,558 11,18
  Strešný dielec 175 P4,4-600 175 4,17 4,79 5,42 6,04 6,67 7,29 7,92 8,54 9,17 9,791 10,416 11,04
  Strešný dielec 150 P4,4-600 150 4,02 4,65 5,27 5,90 6,52 7,15 7,77 8,40 9,02 9,649 10,274 10,90
  Normalizovaná hodnota UN = 0,20 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,10 W/m².K, STN 730540-2/Z1, Tabuľka 1
  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50 %)
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový
  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná omietka, lepiaca malta, fólia