Tepelná technika

Steny vonkajšie ťažké nezateplené:

 • - Jednovrstvové steny Ytong a Silka

  STENA BEZ ZATEPLENIA
  typ tvárnice šírka stěny
  (mm)
  λ10,dry Rdry Udry
  λU RU UU
  (W/m.K) (m².K/W) (m².K/W)
  Lambda YQ 550 0,077 7,26 0,135
  0,083 6,74 0,145
  Lambda YQ 500 0,077 6,61 0,148
  0,083 6,14 0,158
  Lambda YQ 450 0,077 5,96 0,163
  0,083 5,54 0,175
  Lambda YQ 375 0,077 4,99 0,194
  0,083 4,63 0,208
  Standard 375 0,100 3,87 0,248
  0,105 3,69 0,259
  Standard 300 0,110 3,12 0,304
  0,116 2,97 0,318
  Univerzal 375 0,110 3,52 0,271
  0,116 3,35 0,284
  Univerzal 300 0,110 2,84 0,332
  0,116 2,70 0,348
  Univerzal 250 0,110 2,39 0,391
  0,116 2,27 0,410
  Statik 375 0,140 2,79 0,337
  0,147 2,67 0,353
  Statik 300 0,140 2,26 0,412
  0,147 2,16 0,430
  Statik 250 0,140 1,90 0,483
  0,147 1,82 0,504
  Statik 200 0,140 1,54 0,583
  0,147 1,48 0,608
  Statik Plus 375 0,170 2,32 0,401
  0,179 2,21 0,420
  Statik Plus 300 0,170 1,88 0,488
  0,179 1,79 0,510
  Statik Plus 250 0,170 1,59 0,569
  0,179 1,51 0,595
  Silka S15-1600 300 0,650 0,58 1,339
  0,650 0,58 1,339
  Silka S20-2000 250 0,750 0,45 1,616
  0,750 0,45 1,616
  Silka S15-1800 200 0,700 0,40 1,751
  0,700 0,40 1,751

  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1

  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1


  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka

Steny vonkajšie ťažké zateplené:

 • - Multipor

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnice šírka
  steny
  (mm)
  hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 550 0,102 0,098 0,093 0,089 0,086 0,082 0,079 0,076 0,074 0,071 0,069 0,067 0,065
  0,110 0,105 0,100 0,096 0,092 0,088 0,085 0,082 0,079 0,076 0,074 0,071 0,069
  Lambda YQ 500 0,110 0,104 0,099 0,095 0,091 0,087 0,083 0,080 0,077 0,075 0,072 0,070 0,067
  0,118 0,112 0,107 0,102 0,097 0,093 0,090 0,086 0,083 0,080 0,077 0,075 0,072
  Lambda YQ 450 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092 0,088 0,085 0,081 0,078 0,076 0,073 0,070
  0,127 0,120 0,114 0,108 0,103 0,099 0,095 0,091 0,087 0,084 0,081 0,078 0,076
  Lambda YQ 375 0,133 0,125 0,118 0,112 0,106 0,101 0,097 0,092 0,088 0,085 0,082 0,078 0,076
  0,143 0,134 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,099 0,095 0,091 0,087 0,084 0,081
  Standard 375 0,157 0,146 0,136 0,128 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098 0,094 0,090 0,086 0,083
  0,165 0,154 0,144 0,136 0,128 0,121 0,115 0,109 0,104 0,100 0,095 0,091 0,088
  Standard 300 0,178 0,164 0,152 0,142 0,133 0,125 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092 0,088
  0,188 0,173 0,161 0,150 0,141 0,132 0,125 0,118 0,113 0,107 0,102 0,098 0,094
  Univerzal 375 0,166 0,153 0,143 0,134 0,126 0,119 0,112 0,107 0,102 0,097 0,093 0,089 0,085
  0,175 0,163 0,152 0,142 0,134 0,126 0,119 0,113 0,108 0,103 0,099 0,094 0,091
  Univerzal 300 0,187 0,171 0,158 0,147 0,138 0,129 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099 0,094 0,090
  0,198 0,182 0,168 0,156 0,146 0,137 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,101 0,096
  Univerzal 250 0,204 0,186 0,171 0,158 0,147 0,137 0,129 0,121 0,115 0,109 0,103 0,099 0,094
  0,216 0,197 0,181 0,168 0,156 0,146 0,137 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,100
  Statik 375 0,188 0,173 0,160 0,148 0,139 0,130 0,122 0,116 0,110 0,104 0,099 0,095 0,091
  0,199 0,183 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,117 0,111 0,106 0,101 0,097
  Statik 300 0,209 0,190 0,175 0,161 0,150 0,140 0,131 0,123 0,116 0,110 0,105 0,100 0,095
  0,222 0,202 0,185 0,171 0,159 0,148 0,139 0,131 0,124 0,117 0,112 0,106 0,102
  Statik 250 0,226 0,204 0,186 0,171 0,158 0,147 0,137 0,129 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099
  0,240 0,217 0,198 0,182 0,168 0,156 0,146 0,137 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105
  Statik 200 0,246 0,220 0,199 0,182 0,168 0,155 0,145 0,135 0,127 0,120 0,113 0,108 0,102
  0,261 0,234 0,212 0,194 0,178 0,165 0,154 0,144 0,135 0,128 0,121 0,115 0,109
  Statik Plus 375 0,207 0,188 0,173 0,160 0,148 0,139 0,130 0,122 0,116 0,110 0,104 0,099 0,095
  0,219 0,199 0,183 0,169 0,158 0,147 0,138 0,130 0,123 0,117 0,111 0,106 0,101
  Statik Plus 300 0,227 0,205 0,187 0,172 0,159 0,148 0,138 0,129 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099
  0,241 0,218 0,198 0,182 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,116 0,111 0,105
  Statik Plus 250 0,244 0,218 0,198 0,181 0,166 0,154 0,144 0,134 0,126 0,119 0,113 0,107 0,102
  0,258 0,232 0,210 0,192 0,177 0,164 0,153 0,143 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109
  Silka S15-1600 300 0,323 0,280 0,247 0,221 0,200 0,183 0,168 0,156 0,145 0,136 0,127 0,120 0,114
  0,341 0,296 0,261 0,234 0,212 0,194 0,179 0,165 0,154 0,144 0,136 0,128 0,121
  Silka S20-2000 250 0,337 0,291 0,255 0,228 0,205 0,187 0,172 0,159 0,148 0,138 0,129 0,122 0,115
  0,356 0,308 0,271 0,242 0,218 0,199 0,183 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123
  Silka S15-1800 200 0,343 0,295 0,258 0,230 0,207 0,189 0,173 0,160 0,149 0,139 0,130 0,123 0,116
  0,362 0,312 0,274 0,244 0,220 0,201 0,184 0,170 0,158 0,148 0,139 0,131 0,124
  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1


  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnicešírka
  steny
  (mm)
  hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 550 9,61 10,08 10,56 11,03 11,51 11,99 12,46 12,94 13,41 13,89 14,37 14,84 15,32
  8,93 9,37 9,82 10,26 10,71 11,15 11,60 12,04 12,49 12,93 13,37 13,82 14,26
  Lambda YQ 500 8,96 9,43 9,91 10,38 10,86 11,34 11,81 12,29 12,77 13,24 13,72 14,19 14,67
  8,33 8,77 9,22 9,66 10,11 10,55 10,99 11,44 11,88 12,33 12,77 13,22 13,66
  Lambda YQ 450 8,31 8,78 9,26 9,74 10,21 10,69 11,16 11,64 12,12 12,59 13,07 13,54 14,02
  7,73 8,17 8,61 9,06 9,50 9,95 10,39 10,84 11,28 11,73 12,17 12,61 13,06
  Lambda YQ 375 7,33 7,81 8,28 8,76 9,24 9,71 10,19 10,67 11,14 11,62 12,09 12,57 13,05
  6,82 7,27 7,71 8,16 8,60 9,04 9,49 9,93 10,38 10,82 11,27 11,71 12,16
  Standard 375 6,21 6,69 7,16 7,64 8,12 8,59 9,07 9,55 10,02 10,50 10,97 11,45 11,93
  5,88 6,32 6,76 7,21 7,65 8,10 8,54 8,99 9,43 9,88 10,32 10,76 11,21
  Standard 300 5,46 5,94 6,41 6,89 7,37 7,84 8,32 8,80 9,27 9,75 10,22 10,70 11,18
  5,16 5,61 6,05 6,494 6,94 7,38 7,83 8,27 8,72 9,16 9,61 10,05 10,49
  Univerzal 375 5,87 6,35 6,82 7,30 7,78 8,25 8,73 9,20 9,68 10,16 10,63 11,11 11,59
  5,54 5,98 6,43 6,87 7,314 7,76 8,20 8,65 9,09 9,54 9,98 10,43 10,87
  Univerzal 300 5,19 5,67 6,14 6,62 7,09 7,57 8,05 8,52 9,00 9,48 9,95 10,43 10,90
  4,89 5,33 5,78 6,22 6,67 7,11 7,56 8,00 8,45 8,89 9,33 9,78 10,22
  Univerzal 250 4,74 5,21 5,69 6,16 6,64 7,12 7,59 8,07 8,54 9,02 9,50 9,97 10,45
  4,46 4,90 5,35 5,79 6,24 6,68 7,13 7,57 8,01 8,46 8,90 9,35 9,79
  Statik 375 5,14 5,62 6,09 6,57 7,05 7,52 8,00 8,47 8,95 9,43 9,90 10,38 10,86
  4,85 5,30 5,74 6,19 6,63 7,08 7,52 7,97 8,41 8,85 9,30 9,74 10,19
  Statik 300 4,61 5,08 5,56 6,03 6,51 6,99 7,46 7,94 8,41 8,89 9,37 9,84 10,32
  4,34 4,79 5,23 5,68 6,12 6,57 7,01 7,46 7,90 8,34 8,79 9,23 9,68
  Statik 250 4,25 4,72 5,20 5,68 6,15 6,63 7,11 7,58 8,06 8,53 9,01 9,49 9,96
  4,00 4,45 4,89 5,34 5,78 6,23 6,67 7,12 7,56 8,00 8,45 8,89 9,34
  Statik 200 3,89 4,37 4,84 5,32 5,80 6,27 6,75 7,22 7,70 8,18 8,65 9,13 9,61
  3,66 4,11 4,55 5,00 5,44 5,89 6,33 6,78 7,22 7,66 8,11 8,55 9,00
  Statik Plus 375 4,67 5,14 5,62 6,10 6,57 7,05 7,53 8,00 8,48 8,95 9,43 9,91 10,38
  4,40 4,84 5,29 5,73 6,18 6,62 7,07 7,51 7,95 8,40 8,84 9,29 9,73
  Statik Plus 300 4,23 4,70 5,18 5,66 6,13 6,61 7,08 7,56 8,04 8,51 8,99 9,47 9,94
  3,98 4,42 4,87 5,31 5,76 6,20 6,65 7,09 7,54 7,98 8,42 8,87 9,31
  Statik Plus 250 3,93 4,41 4,89 5,36 5,84 6,31 6,79 7,27 7,74 8,22 8,69 9,17 9,65
  3,70 4,14 4,59 5,03 5,48 5,92 6,37 6,81 7,26 7,70 8,14 8,59 9,03
  Silka S15-1600 300 2,92 3,40 3,88 4,35 4,83 5,30 5,78 6,26 6,73 7,21 7,69 8,16 8,64
  2,77 3,21 3,65 4,10 4,54 4,99 5,43 5,88 6,32 6,77 7,21 7,65 8,10
  Silka S20-2000 250 2,80 3,27 3,75 4,22 4,70 5,18 5,65 6,13 6,61 7,08 7,56 8,03 8,51
  2,64 3,08 3,53 3,97 4,41 4,86 5,30 5,75 6,19 6,64 7,08 7,53 7,97
  Silka S15-1800 200 2,75 3,22 3,70 4,18 4,65 5,13 5,61 6,08 6,56 7,03 7,51 7,99 8,46
  2,59 3,03 3,48 3,92 4,37 4,81 5,26 5,70 6,14 6,59 7,03 7,48 7,92
  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka :vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka
 • - Bežný EPS / MW

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  BEŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice šírka steny (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 550 0,101 0,096 0,092 0,088 0,084 0,081 0,078 0,075 0,072 0,070 0,067 0,065
  0,107 0,102 0,097 0,092 0,088 0,084 0,081 0,078 0,075 0,072 0,070 0,067
  Lambda YQ 500 0,109 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,079 0,076 0,073 0,070 0,068
  0,114 0,108 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,078 0,076 0,073 0,070
  Lambda YQ 450 0,117 0,110 0,105 0,099 0,095 0,090 0,086 0,083 0,080 0,077 0,074 0,071
  0,123 0,116 0,109 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086 0,082 0,079 0,076 0,073
  Lambda YQ 375 0,132 0,124 0,116 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086 0,083 0,079 0,076
  0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,079
  Standard 375 0,155 0,143 0,134 0,125 0,118 0,111 0,106 0,100 0,096 0,091 0,087 0,084
  0,159 0,147 0,137 0,128 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097 0,093 0,089 0,085
  Standard 300 0,175 0,161 0,149 0,138 0,130 0,122 0,115 0,108 0,103 0,098 0,093 0,089
  0,179 0,165 0,152 0,141 0,132 0,124 0,117 0,110 0,104 0,099 0,095 0,090
  Univerzal 375 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086
  0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118 0,112 0,106 0,100 0,096 0,091 0,087
  Univerzal 300 0,184 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091
  0,188 0,172 0,159 0,147 0,137 0,128 0,120 0,114 0,107 0,102 0,097 0,093
  Univerzal 250 0,200 0,182 0,167 0,154 0,143 0,133 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100 0,095
  0,205 0,186 0,170 0,157 0,145 0,136 0,127 0,119 0,113 0,107 0,101 0,096
  Statik 375 0,185 0,170 0,156 0,145 0,135 0,127 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092
  0,190 0,173 0,159 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097 0,093
  Statik 300 0,206 0,186 0,171 0,157 0,146 0,136 0,127 0,120 0,113 0,107 0,101 0,096
  0,210 0,190 0,174 0,160 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097
  Statik 250 0,222 0,200 0,182 0,166 0,154 0,143 0,133 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100
  0,226 0,203 0,184 0,169 0,156 0,144 0,135 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101
  Statik 200 0,241 0,215 0,194 0,177 0,163 0,150 0,140 0,131 0,123 0,116 0,109 0,104
  0,245 0,218 0,197 0,179 0,164 0,152 0,141 0,132 0,124 0,117 0,110 0,104
  Statik Plus 375 0,203 0,184 0,169 0,156 0,144 0,135 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096
  0,208 0,188 0,172 0,158 0,147 0,137 0,128 0,120 0,113 0,107 0,102 0,097
  Statik Plus 300 0,223 0,201 0,182 0,167 0,154 0,143 0,134 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100
  0,227 0,204 0,185 0,170 0,156 0,145 0,135 0,127 0,119 0,112 0,106 0,101
  Statik Plus 250 0,239 0,213 0,193 0,176 0,162 0,149 0,139 0,130 0,122 0,115 0,109 0,103
  0,243 0,217 0,195 0,178 0,163 0,151 0,141 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104
  Silka S15-1600 300 0,314 0,272 0,239 0,214 0,193 0,176 0,162 0,150 0,139 0,130 0,122 0,115
  0,314 0,272 0,239 0,214 0,193 0,176 0,162 0,150 0,139 0,130 0,122 0,115
  Silka S20-2000 250 0,327 0,281 0,247 0,220 0,198 0,180 0,165 0,153 0,142 0,132 0,124 0,117
  0,327 0,281 0,247 0,220 0,198 0,180 0,165 0,153 0,142 0,132 0,124 0,117
  Silka S15-1800 200 0,333 0,285 0,250 0,222 0,200 0,182 0,166 0,154 0,143 0,133 0,125 0,118
  0,333 0,285 0,250 0,222 0,200 0,182 0,166 0,154 0,143 0,133 0,125 0,118
  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka

   

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  BEŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice šírka steny (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 550 9,69 10,19 10,69 11,19 11,69 12,19 12,69 13,19 13,69 14,19 14,69 15,19
  9,18 9,68 10,18 10,68 11,18 11,68 12,18 12,68 13,18 13,68 14,18 14,68
  Lambda YQ 500 9,04 9,54 10,04 10,54 11,04 11,54 12,04 12,54 13,04 13,54 14,04 14,54
  8,57 9,07 9,57 10,07 10,57 11,07 11,57 12,07 12,57 13,07 13,57 14,07
  Lambda YQ 450 8,39 8,89 9,39 9,89 10,39 10,89 11,39 11,89 12,39 12,89 13,39 13,89
  7,97 8,47 8,97 9,47 9,97 10,47 10,97 11,47 11,97 12,47 12,97 13,47
  Lambda YQ 375 7,42 7,92 8,42 8,92 9,42 9,92 10,42 10,92 11,42 11,92 12,42 12,92
  7,07 7,57 8,07 8,57 9,07 9,57 10,07 10,57 11,07 11,57 12,07 12,57
  Standard 375 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,80 10,30 10,80 11,30 11,80
  6,12 6,62 7,12 7,62 8,12 8,62 9,12 9,62 10,12 10,62 11,12 11,62
  Standard 300 5,55 6,05 6,55 7,05 7,55 8,05 8,55 9,05 9,55 10,05 10,55 11,05
  5,41 5,91 6,41 6,91 7,41 7,91 8,41 8,91 9,41 9,91 10,41 10,91
  Univerzal 375 5,96 6,46 6,96 7,46 7,96 8,46 8,96 9,46 9,96 10,46 10,96 11,46
  5,78 6,28 6,78 7,28 7,78 8,28 8,78 9,28 9,78 10,28 10,78 11,28
  Univerzal 300 5,28 5,78 6,28 6,78 7,28 7,78 8,28 8,78 9,28 9,78 10,28 10,78
  5,14 5,64 6,14 6,64 7,14 7,64 8,14 8,64 9,14 9,64 10,14 10,64
  Univerzal 250 4,82 5,32 5,82 6,32 6,82 7,32 7,82 8,32 8,82 9,32 9,82 10,32
  4,71 5,21 5,71 6,21 6,71 7,21 7,71 8,21 8,71 9,21 9,71 10,21
  Statik 375 5,23 5,73 6,23 6,73 7,23 7,73 8,23 8,73 9,23 9,73 10,23 10,73
  5,10 5,60 6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60 9,10 9,60 10,10 10,60
  Statik 300 4,69 5,19 5,69 6,19 6,69 7,19 7,69 8,19 8,69 9,19 9,69 10,19
  4,59 5,09 5,59 6,09 6,59 7,09 7,59 8,09 8,59 9,09 9,59 10,09
  Statik 250 4,34 4,84 5,34 5,84 6,34 6,84 7,34 7,84 8,34 8,84 9,34 9,84
  4,25 4,75 5,25 5,75 6,25 6,75 7,25 7,75 8,25 8,75 9,25 9,75
  Statik 200 3,98 4,48 4,98 5,48 5,98 6,48 6,98 7,48 7,98 8,48 8,98 9,48
  3,91 4,41 4,91 5,41 5,91 6,41 6,91 7,41 7,91 8,41 8,91 9,41
  Statik Plus 375 4,76 5,26 5,76 6,26 6,76 7,26 7,76 8,26 8,76 9,26 9,76 10,26
  4,65 5,15 5,65 6,15 6,65 7,15 7,65 8,15 8,65 9,15 9,65 10,15
  Statik Plus 300 4,32 4,82 5,32 5,82 6,32 6,82 7,32 7,82 8,32 8,82 9,32 9,82
  4,23 4,73 5,23 5,73 6,23 6,73 7,23 7,73 8,23 8,73 9,23 9,73
  Statik Plus 250 4,02 4,52 5,02 5,52 6,02 6,52 7,02 7,52 8,02 8,52 9,02 9,52
  3,95 4,45 4,95 5,45 5,95 6,45 6,95 7,45 7,95 8,45 8,95 9,45
  Silka S15-1600 300 3,01 3,51 4,01 4,51 5,01 5,51 6,01 6,51 7,01 7,51 8,01 8,51
  3,01 3,51 4,01 4,51 5,01 5,51 6,01 6,51 7,01 7,51 8,01 8,51
  Silka S20-2000 250 2,88 3,38 3,88 4,38 4,88 5,38 5,88 6,38 6,88 7,38 7,88 8,38
  2,88 3,38 3,88 4,38 4,88 5,38 5,88 6,38 6,88 7,38 7,88 8,38
  Silka S15-1800 200 2,84 3,34 3,84 4,34 4,84 5,34 5,84 6,34 6,84 7,34 7,84 8,34
  2,84 3,34 3,84 4,34 4,84 5,34 5,84 6,34 6,84 7,34 7,84 8,34
  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka
 • - Grafitový EPS

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice šírka steny (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 550 0,095 0,090 0,085 0,081 0,077 0,073 0,070 0,067
  0,100 0,094 0,089 0,084 0,080 0,076 0,073 0,070
  Lambda YQ 500 0,102 0,096 0,090 0,085 0,081 0,077 0,074 0,070
  0,107 0,100 0,094 0,089 0,084 0,080 0,076 0,073
  Lambda YQ 450 0,109 0,102 0,096 0,090 0,086 0,081 0,077 0,074
  0,114 0,106 0,100 0,094 0,089 0,084 0,080 0,076
  Lambda YQ 375 0,122 0,113 0,106 0,099 0,093 0,088 0,084 0,079
  0,127 0,118 0,110 0,103 0,096 0,091 0,086 0,082
  Standard 375 0,141 0,130 0,120 0,111 0,104 0,098 0,092 0,087
  0,145 0,133 0,122 0,114 0,106 0,100 0,094 0,089
  Standard 300 0,158 0,143 0,132 0,122 0,113 0,106 0,099 0,093
  0,161 0,146 0,134 0,124 0,115 0,107 0,100 0,095
  Univerzal 375 0,148 0,136 0,125 0,116 0,108 0,101 0,095 0,090
  0,152 0,139 0,128 0,118 0,110 0,103 0,097 0,091
  Univerzal 300 0,165 0,149 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102 0,096
  0,169 0,153 0,139 0,128 0,119 0,110 0,103 0,097
  Univerzal 250 0,178 0,160 0,146 0,133 0,123 0,114 0,107 0,100
  0,182 0,163 0,148 0,136 0,125 0,116 0,108 0,101
  Statik 375 0,166 0,150 0,137 0,127 0,117 0,109 0,102 0,096
  0,170 0,153 0,140 0,129 0,119 0,111 0,104 0,097
  Statik 300 0,182 0,164 0,148 0,136 0,125 0,116 0,108 0,101
  0,186 0,166 0,151 0,138 0,127 0,117 0,109 0,102
  Statik 250 0,195 0,174 0,157 0,143 0,131 0,121 0,113 0,105
  0,198 0,176 0,159 0,144 0,133 0,122 0,114 0,106
  Statik 200 0,209 0,185 0,166 0,150 0,137 0,127 0,117 0,109
  0,212 0,188 0,168 0,152 0,139 0,128 0,118 0,110
  Statik Plus 375 0,180 0,162 0,147 0,135 0,124 0,115 0,108 0,101
  0,184 0,165 0,149 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102
  Statik Plus 300 0,196 0,174 0,157 0,143 0,131 0,121 0,113 0,105
  0,199 0,177 0,159 0,145 0,133 0,123 0,114 0,106
  Statik Plus 250 0,208 0,184 0,165 0,149 0,137 0,126 0,117 0,109
  0,211 0,186 0,167 0,151 0,138 0,127 0,118 0,110
  Silka S15-1600 300 0,263 0,226 0,198 0,176 0,159 0,144 0,132 0,122
  0,263 0,226 0,198 0,176 0,159 0,144 0,132 0,122
  Silka S20-2000 250 0,272 0,232 0,203 0,180 0,162 0,147 0,135 0,124
  0,272 0,232 0,203 0,180 0,162 0,147 0,135 0,124
  Silka S15-1800 200 0,275 0,235 0,205 0,182 0,163 0,148 0,135 0,125
  0,275 0,235 0,205 0,182 0,163 0,148 0,135 0,125

  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka

   

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnice šírka steny (mm) hrúbka zateplenia (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 550 10,32 10,94 11,57 12,19 12,82 13,44 14,07 14,69
  9,80 10,43 11,05 11,68 12,30 12,93 13,55 14,18
  Lambda YQ 500 9,67 10,29 10,92 11,54 12,17 12,79 13,42 14,04
  9,20 9,82 10,45 11,07 11,70 12,32 12,95 13,57
  Lambda YQ 450 9,02 9,64 10,27 10,89 11,52 12,14 12,77 13,39
  8,60 9,22 9,85 10,47 11,10 11,72 12,35 12,97
  Lambda YQ 375 8,05 8,67 9,30 9,92 10,55 11,17 11,80 12,42
  7,69 8,32 8,94 9,57 10,19 10,82 11,44 12,07
  Standard 375 6,93 7,55 8,18 8,80 9,43 10,05 10,68 11,30
  6,75 7,37 8,00 8,62 9,25 9,87 10,50 11,12
  Standard 300 6,18 6,80 7,43 8,05 8,68 9,30 9,93 10,55
  6,03 6,66 7,28 7,91 8,53 9,16 9,78 10,41
  Univerzal 375 6,58 7,21 7,83 8,46 9,08 9,71 10,33 10,96
  6,41 7,03 7,66 8,28 8,91 9,53 10,16 10,78
  Univerzal 300 5,90 6,53 7,15 7,78 8,40 9,03 9,65 10,28
  5,76 6,39 7,01 7,64 8,26 8,89 9,51 10,14
  Univerzal 250 5,45 6,07 6,70 7,32 7,95 8,57 9,20 9,82
  5,33 5,96 6,58 7,21 7,83 8,46 9,08 9,71
  Statik 375 5,85 6,48 7,10 7,73 8,35 8,98 9,60 10,23
  5,73 6,35 6,98 7,60 8,23 8,85 9,48 10,10
  Statik 300 5,32 5,94 6,57 7,19 7,82 8,44 9,07 9,69
  5,22 5,84 6,47 7,09 7,72 8,34 8,97 9,59
  Statik 250 4,96 5,59 6,21 6,84 7,46 8,09 8,71 9,34
  4,88 5,50 6,13 6,75 7,38 8,00 8,63 9,25
  Statik 200 4,60 5,23 5,85 6,48 7,10 7,73 8,35 8,98
  4,54 5,16 5,79 6,41 7,04 7,66 8,29 8,91
  Statik Plus 375 5,38 6,01 6,63 7,26 7,88 8,51 9,13 9,76
  5,27 5,90 6,52 7,15 7,77 8,40 9,02 9,65
  Statik Plus 300 4,94 5,57 6,19 6,82 7,44 8,07 8,69 9,32
  4,85 5,48 6,10 6,73 7,35 7,98 8,60 9,23
  Statik Plus 250 4,65 5,27 5,90 6,52 7,15 7,77 8,40 9,02
  4,57 5,20 5,82 6,45 7,07 7,70 8,32 8,95
  Silka S15-1600 300 3,64 4,26 4,89 5,51 6,14 6,76 7,39 8,01
  3,64 4,26 4,89 5,51 6,14 6,76 7,39 8,01
  Silka S20-2000 250 3,51 4,13 4,76 5,38 6,01 6,63 7,26 7,88
  3,51 4,13 4,76 5,38 6,01 6,63 7,26 7,88
  Silka S15-1800 200 3,46 4,09 4,71 5,34 5,96 6,59 7,21 7,84
  3,46 4,09 4,71 5,34 5,96 6,59 7,21 7,84

  Normalizovaná hodnota UN = 0,32 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Odporúčaná hodnota Ur1 = 0,22 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1
  Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 = 0,15 W/m².K, STN 730540-2, Tabuľka 1


  Legenda :
  λ10,dry (W/m.K) súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla
  UU (W/m².K) súčiniteľ prestupu tepla návrhový


  Poznámka:vo výpočte je zahrnutá vnútorná aj vonkajšia omietka