Tepelná izolácia

Vďaka miliónom uzatvorených pórov je Ytong tým najlepším a najbezpečnejším izolantom. V miestach základov, rohov, parapetov, dverí i okien – stále výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti!

 

Milióny pórov

Milióny pórov

Výnimočné tepelnoizolačné parametre Ytong-u súvisia s jeho štruktúrou, zloženou z miliónov vzduchových pórov. Vzduch uzatvorený v póroch, ktorý nemá možnosť cirkulovať, je tým najlepším izolantom. Vďaka tomu má pórobetón rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti vo všetkých smeroch, redukuje výskyt tepelných mostov a znižuje tak prevádzkové náklady budovy.

 

Ľahký a neobyčajne odolný

Ľahký a neobyčajne odolný

Ideou pórobetónu Ytong je zlúčiť protichodné vlastnosti do harmonicky fungujúceho celku. Vďaka chemickej reakcii tak vzniká materiál s čo najväčšou pevnosťou a únosnosťou a zároveň maximálnym vyľahčením, ktoré zaručuje čo najvyššiu tepelnoizolačnú schopnosť. Základnou charakteristikou Ytong tak je mimoriadna mechanická pevnosť pri malej objemovej hmotnosti. Vďaka homogénnej štruktúre má vo všetkých smeroch vynikajúce vlastnosti a funkčne tak prevyšuje bežné stavebné materiály.

 

Odolný proti požiaru

Odolný proti požiaru

Materiály Ytong poskytujú v rodinných domoch nielen dobrú tepelnú pohodu, ale tiež jedinečnú protipožiarnu ochranu. Nehorľavosť pórobetónu je garantovaná jeho minerálnym zložením, i tenké priečkové steny ponúkajú výbornú ochranu proti prípadnému požiaru. Pri vyhriatí na vysoké teploty dochádza k uvoľňovaniu molekulárnej vody, ktorá je tu chemicky viazaná a materiál ochladzuje. Zatiaľ čo klasická betónová stena po zahriatí prepúšťa teplo, stena z pórobetónových tvárnic sa neprehrieva. Ytong pri zahriatí nestráca únosnosť a má dodatočný samozhášací efekt. Ytong môžete bez obáv umiestniť i do tesnej blízkosti vykurovacích telies, kachieľ, krbov, sporákov alebo komínov.

 

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia

Ďalšia z radu výnimočných vlastností pórobetónu je schopnosť účinne odtieniť hluk, či už ide o dopravný ruch z ulice alebo hudbu od susedov. Zvuková izolácia, ktorú ponúka, plne zodpovedá predpísaným normám, ak však máte vyššie požiadavky, je možné zvoliť prémiové riešenie v kombinácii s tvárnicami Silka, ktoré majú mimoriadne hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti. Vzhľadom na prakticky identické surovinové zloženie sú tvárnice Silka výborne kompatibilné s uceleným stavebným systémom Ytong.

 
.