Stredoškolská súťaž

Podporujeme mladých študentov stredných priemyselných škôl so stavebným zameraním, pre ktorých každoročne vyhlasujeme študentskú súťaž o najlepší študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong.

Zapálení študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí sa zapoja do našej súťaže, si môžu na praktickom príklade vyskúšať svoj um, zručnosti a kreativitu v príprave a následnej vizualizácii projektu rodinného či bytového. V prípade, že študenti so svojím originálnym projektom v nabitej konkurencii uspejú a umiestnia sa medzi tromi najlepšími, čakajú ich veľmi zaujímavé finančné odmeny a certifikát o účasti v súťaži!

Predmet súťaže:

Predmetom súťaže je ročníkový projekt rodinného alebo bytového domu alebo občianskej výstavby.

 

14. ročník študentskej sútaže Ytong

Zadanie súťaže:
Predmetom súťaže je študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong, ktorý je tvorený v rámci školských osnov.

Vyhrať môžete v celoštátnom kole až 370 eur, v celoštátnom kole odmeny i pre školy víťazov.

 

Termíny
Zadanie: september 2019
Odovzdanie projektov v školách: 18. týždeň 2020
Regionálne kolá: 20. – 22. týždeň 2020
Celoštátne kolo: 23. – 24. týždeň 2019

Podmienky účasti:
Súťaž je určená pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných priemyselných škôl stavebných a stredných a vyšších odborných škôl stavebného smeru. K tomu, aby sa študent platným spôsobom zúčastnil na súťaži, musí v riadnom termíne odovzdať súťažný projekt v náležitej forme spracovania. Každý projekt sa môže na tejto súťaži zúčastniť iba raz.
Predmet súťaže
Žiaci 3. ročníkov projektujú rodinný dom s využitím kompletného stavebného systému Ytong, ktorý je súčasťou školských učebných osnov. Žiaci 4. ročníkov projektujú bytový dom alebo objekt občianskej výstavby s využitím kompletného stavebného systému Ytong, ktorý je súčasťou školských učebných osnov a ktorý spracovávajú v rámci výučby. Môžu projektovať aj rodinný dom.
Účel súťaže
Účelom súťaže je podporiť prácu na ročníkových projektoch a naučiť sa používať stavebný systém Ytong v celej jeho šírke a rozmanitosti, vrátane všetkých doplnkov a noviniek. Súťaž zároveň rozvíja samostatnú tvorivú činnosť a podporuje prípravu na štúdium na vysokej škole.
Podpora súťaže
Vyhlasovateľ zaistí podklady o stavebnom systéme Ytong a poskytne odborné prednášky a konzultácie v priebehu spracovania súťažných prác.
Priebeh súťaže
Súťaž je organizovaná dvojkolovo.
1. kolo je regionálne.
1. V Českej republike prebehnú 3 regionálne kolá: juhozápadné Čechy
Praha a severovýchodné Čechy
Morava

Na Slovensku prebehnú dve regionálne kolá:
západné Slovensko
východné Slovensko

2. kolo je celoštátne.
Postupujú doň práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v regionálnych kolách.

CENY
Regionálne kolá:
1. miesto 170 Eur
+ vedúci učiteľ 50 Eur
2. miesto 100 Eur
3. miesto 50 Eur

Celoštátne kolo:
1. cena 370 Eur + škola 370 Eur
ako sponzorský dar
2. cena 240 Eur + škola 240 Eur
ako sponzorský dar
3. cena 150 Eur + škola 150 Eur
ako sponzorský dar

Sponzorský dar školám sa vypláca prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorú poskytne vyhlasovateľ.

 

Archív stredoškolskej súťaže

Výsledky 12. ročníku študentskej súťaže tu...
Výsledky 11. ročníku študentskej súťaže tu...
Výsledky 10. ročníku študentskej súťaže tu...
Výsledky 9. ročníku študentskej súťaže tu...
Výsledky 8. ročníku študentskej súťaže tu...