Stenové panely SWE

Najhospodárnejšie riešenie obvodových a vnútorných nosných stien, alternatíva k tradičnej výstavbe

 • Výrazne skracuje čas výstavby
 • Znižuje náklady na výstavbu
 • Spracovanie výkresov skladby stien
 • Bezodpadové riešenie
 • Znižuje fyzickú námahu

Informácie o produktu

 • Základné technické údaje

  Špecifikácia

  Vystužené stenové dielce z pórobetónu.

  Norma

  EN 12602

  Použitie

  Vnútorné a vonkajšie nosné steny. Ideálne sú na veľké plochy s malým členením a s požiadavkou na rýchlu výstavbu.

  Profilovanie

  Ytong stenové panely sa vyrábajú na mieru, na výšku podlažia. Max. výška panelu je 2,96 m. Panely sú vystužené konštrukčnou výstužou. Vyhotovenie styčných plôch je hladké.

  Rozmerové tolerancia

  Dĺžka (výška panela): ± 3 mm
  šírka: ± 1,5 mm
  hrúbka: ± 1,5 mm

  Malta

  Ytong fix P – malta M/P10

  Reakcia na oheň

  Trieda A1 – nehorľavé EN 13501-1

  Spracovanie

  Pri preprave, manipulácii, opracovaní a montáži panelov je bezpodmienečne nutné dodržiavať platné predpisy BOZP.
  Logistika na mieste / príprava práce
  Panely sú v balení zviazané páskami, uložené a prepravované na paletách naležato na styčnej ploche.
  Na stavbe je možné skladovať zapáskované neporušené balenie len na rovných spevnených plochách, maximálne v dvoch vrstvách. Vykládku ucelených balení z kamiónu možno vykonávať vysokozdvižným vozíkom. Na manipuláciu ucelených balení na stavbe sa použije vysokozdvižný alebo paletový vozík. Pri naskladňovaní a rozmiestňovaní balení do podlaží je nutné rešpektovať pokyny projektanta, aby nedošlo k lokálnemu preťaženiu existujúcich stropných konštrukcií. Na presun a rozmiestňovanie paliet s materiálom po podlažiach poslúži paletovací vozík alebo autožeriav.
  Montáž
  Montáž stien z panelov vyžaduje montážny plán. Pre presnosť a kvalitu steny je zásadné perfektné prevedenie prvej vrstvy, ktorej hrúbku je potrebné zohľadniť v objednávacej výške panelov. Prvá vrstva stien sa muruje z maloformátových tvárnic Ytong o minimálnej pevnosti P4-550 v hladkom prevedení (napr. Ytong Štart výšky 125 mm) do Ytong zakladacej malty tepelnoizolačnej. Styčné škáry tvárnic prvej vrstvy sa k sebe lepia tiež touto maltou v hr. do 10 mm. Stenové nosné panely SWE sú lepené murovacou maltou Ytong fix P. Prvý rad možno tiež vykonať pomocou vyrovnávacej nivelačnej súpravy a následne už do malty fix P ukladať panely SWE. Pre zdvíhanie a presúvanie panelov z palety na miesto osadenia sa používa autožeriav alebo elektrický minižeriav s únosnosťou prispôsobenou hmotnosti panelu vr. špeciálneho závesu pre uchopovanie stenových prvkov SWE YH_SWE_200-300-1_E-I (ďalej len záves SWE).
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti materiálu používaného na vystužené prvky podľa EN 12602 – Ytong stenové panely

  vlastnosti materiálu: jednotka hodnota
  Pórobetón   AAC 4,5–600
  Trieda pevnosti v tlaku [N/m³] AAC 4,5
  Trieda objemovej hmotnosti v suchom stave [kg/m³] 600
  Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,160
  Návrhová hodnota tepelnej vodivosti λU [W/m.K] 0,176
  Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Merná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkostné pretvorenie ε [mm/m] ≤ 0,20
  Prídržnosť [N/mm2] 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm2] 2 250

 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong stenové panely

  výrobok hrúbka
  konstrukce

  rozmery 1)


  dl x š x tl
  tepelná vodivosť

  R10,dry
  tepelný odpor2)

  RDRY/RU
  vzduchová
  nepriezvučnosť
  laboratórna3)


  RW

  vzduchová
  nepriezvučnosť

  W
  požiarna odolnosť
  panelu/steny 4),5)
  spotreba
  malty6)
  smerný čas montáže
  typ [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB]   [min] [kg/m²] [h/m²]
  Štandardný výrobok
  SWE 250 250 2 620 × 598 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 1,9 0,15
  SWE 250 250 2 620 × 498 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 2,2 > 0,15
  Atypický výrobok
  SWE 300 300 2 440–2 960 × 598 / 498 × 300 0,160 1,88 / 1,70 48 46 REI 180 / EI 180 / R 120 2,3 / 2,7 > 0,15
  SWE 250 250 2 440–2 960 × 598 / 498 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 1,9/ 2,2 > 0,15
  Doplnkový výrobok
  SWE 300 300 2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300 0,160 1,88 / 1,70 48 46 REI 180 / EI 180 / R 120 5,0 > 0,15
  SWE 250 250 2 000 / 2 250 × 250 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 4,2 > 0,15

  Atypický výrobok možno vyrobiť v dĺžkach 2 440 – 2 960 mm v module po 20 mm a šírke 598 alebo 498 mm.
  1) Výrobné rozmery prefabrikátov s toleranciou dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm, hrúbka ± 1,0 mm.
  2) Tepelnotechnické vlastnosti prefabrikátu vo vysušenom stave / Návrhová hodnota tepelného odporu prefabrikátu.
  3) Index vzduchovej nepriezvučnosti, laboratórna hodnota.
  4) Požiarna odolnosť nenosných deliacich stien / nosných deliacich stien / nedeliacich stien.
  5) Požiarna odolnosť zmontovanej steny so škárami vyplnenými maltou a ohňovzdornou penou. Podľa STN EN 1996-1-2.
  6) Spotreba malty v kg/m² plochy steny je orientačná.

 • Dokumenty na stiahnutie

Potrebujete viac informácií?

 • Kontaktujte odborného poradcu z vášho regiónu

 • Kontaktujte technického poradcu pre projektantov, stavebné firmy, developerov a investorov