Stavanie s Lambdou YQ

Rýchla výstavba s minimálnymi rizikami a úsporná prevádzka sú základnými požiadavkami, s ktorými prichádzajú záujemcovia o stavbu rodinného domu. Jedným z najefektívnejších riešení takého zadania je systémové stavanie bez dodatočného zateplenia.

Stavanie zo systému stavebných komponentov má mnoho výhod, medzi ktoré patria zhodné vlastnosti materiálu – vďaka tomu je možné zamedziť napríklad tepelným mostom v mieste napojenia nesúrodého materiálu. Dôležitá je tiež celková garancia výrobcu, ktorý venoval inováciám a vyriešeniu detailov pozornosť a jednotlivé komponenty vyvinul na základe výskumu a skúseností z praxe. Rozhodnutie postaviť dom z jedného systému je výhodné aj z hľadiska eliminácie chýb počas výstavby a kvalitného prevedenia hrubej stavby, vrátane detailov. Mnohé systémové prvky tiež vedia ušetriť náklady na špecializované firmy a skrátiť čas výstavby.

Príkladom takéhoto prístupu je tento rodinný dom, ktorý je postavený z pórobetónových tvárnic Ytong. „Na stavbu domu boli použité obvodové tvárnice Ytong Lambda YQ 450 mm, vnútorné nosné murivo a priečky. Z toho istého systému je tu aj strop a schodisko. Ytong sme zvolili z dôvodu dobrých skúseností s týmto materiálom. Prednosťou bola jeho ľahká opracovateľnosť, presné rozmery, takmer nulový odpad pri montáži a samozrejme tiež požiarna odolnosť a vhodnosť pre jednoplášťové murivo,“ vysvetľuje Martin Pomykal zo stavebnej firmy Servitium, ktorá bola developerom tohto projektu.

Jeho slová potvrdzujú aj úsporu času a ľahký priebeh výstavby s použitím systémových prvkov: „Strop aj schodisko sme použili prvýkrát a boli sme milo prekvapení jednoduchou a rýchlou montážou, kedy po betonáži priestoru medzi tvarovkami bolo možné takmer hneď zakladať ďalšie murivo. Celkovo sme boli spokojní so všetkými službami, ktoré nám boli poskytnuté. Napríklad to bol výpočet spotreby materiálu, návrh schodiska a plánu kladenia stropu a s požičaním píly na opracovanie tvárnic,“ dodáva ku svojim skúsenostiam Martin Pomykal.

Súčasnému trendu zodpovedá aj to, že dom je postavený z tepelnoizolačných tvárnic Lambda YQ, ktoré sú novinkou roku 2016 a získali mnoho odborných ocenení za inovatívny výrobok. S nimi je možné stavať bez zateplenia, v tomto prípade dom spĺňa kritériá energetickej triedy B. Jednovrstvové murovanie je nielen jednoduchšie o technologický krok zatepľovania. Materiál samotný má na rozdiel od mnohých kontaktných zatepľovacích materiálov takmer neobmedzenú životnosť a stáva sa tak rozumnou investíciou aj do budúceho bezstarostného užívania stavby.

 

Bezplatné nacenenie vášho projektuBezplatné nacenenie vášho projektu

Referenčné stavby - Rodinné domy

Ďalšie kategórie referencií