Spoločenská zodpovednosť

Naša vízia

"Energeticky efektívne a cenovo dostupné bývanie."

Spoločnosť Xella reprezentuje inovatívny, bezpečný a udržateľný spôsob výroby stavebných materiálov a poskytuje riešenia pre energeticky úsporné, zdravé a nákladovo optimalizované stavby. Konáme udržateľne nielen v oblasti výroby našich produktov, ale aj v otázke ľudských, prírodných a finančných zdrojov.

V roku 2020 sme analyzovali a čiastočne revidovali našu stratégiu udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie, sociálne otázky a firemné riadenie. Zamerali sme sa na témy, ktoré sú pre nás kľúčové a kde môžeme vytvoriť najväčšiu pridanú hodnotu. Našou métou je čo možno najlepšie environmentálne, sociálne a firemné správanie, čo sa odráža nielen v našich produktoch a službách, ale aj vo výrobných a riadiacich procesoch a v našich dodávateľských reťazcoch.

Naša misia

Už takmer 100 rokov dodávame energeticky účinné riešenia, ktoré nielen že spĺňajú požiadavky našich zákazníkov, ale prispievajú tiež ku globálnym energetickým úsporám. Vďaka nášmu produktovému portfóliu smerujeme k dekarbonizácii a rozvoju smerom k nízkouhlíkovému stavebnému sektoru. Vysokou úrovňou digitalizácie sa nám darí znižovať náklady a množstvo odpadu v stavebníctve.

Ako spoločnosť s globálnym presahom a zamestnávateľ v rôznych regiónoch Európy sme si vedomí toho, že zamestnanci sú základom nášho úspechu. Je pre nás samozrejmosťou dlhodobo a systematicky podporovať ich zdravie, profesijný rozvoj a celkovú spokojnosť. Našou snahou je zabezpečiť spravodlivé, a hlavne bezpečné pracovné prostredie.

Naše etické štandardy sú na vysokej úrovni, korektná komunikácia je pre nás základ pri všetkých rokovaniach. Máme nulovú toleranciu voči podvodom a úplatkom, akémukoľvek protisúťažnému správaniu a diskriminácii. K tomu sú tiež viazaní všetci naši dodávatelia.

Udržateľnosť tvorí jadro našich firemných hodnôt a každodenných aktivít. O našich aktivitách a cieľoch v jednotlivých oblastiach môžete zistiť viac.