Sociálna zodpovednosť

Ako spoločnosť sme zodpovední za svojich zamestnancov. Podporujeme talenty, motivujeme k rozvoju a odmeňujeme špičkový výkon. Ponúkame flexibilné pracovné koncepty a kultúru otvorenosti a rešpektu. Vďaka vývojovým a školiacim programom šitým na mieru vám pomôžeme naplno využiť váš potenciál.

Firemná kultúra v spoločnosti Xella

Sociální odpovědnost

Živé hodnoty

Firemné hodnoty spoločnosti Xella sú orientované na každodenné činnosti našich zamestnancov a tvorí tak základ našej firemnej kultúry: dialóg, otvorenosť, zodpovednosť a profesionalita. Viac o našich hodnotách sa dozviete tu.

Dialógy so zamestnancami

Názory našich kolegov zisťujeme v pravidelných prieskumoch. Nejde nám len o to poznať mieru spokojnosti, ale aj to, kde sú naše silné a slabé stránky z pohľadu zamestnancov. Na základe týchto prieskumov sú vypracované a implementované vhodné opatrenia vedúce k viditeľným zmenám. Týmito krokmi chceme urobiť z Xelly lepšiu a atraktívnejšiu spoločnosť.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj zamestnancov hrá v spoločnosti Xella dôležitú úlohu. Pravidelné dialógy medzi zamestnancom a jeho vedúcim umožňujú vytvárať individuálne rozvojové plány, ktoré zohľadňujú potreby pracovníka. Ten má následne možnosť využiť rad klasických či e-learningových kurzov v rôznych oblastiach osobného a profesionálneho rozvoja.

Rozvoj zaměstnanců

Trainee programy

Xella je atraktívny zamestnávateľ, ktorý podporuje mladých ľudí. Trainee programy sú určené pre študentov, ktorí týmto získavajú svoje mnohokrát prvé a dôležité skúsenosti v praxi. Tieto programy ponúkame naprieč celou firmou, svoje uplatnenie tak nájdete nielen v technickom, marketingovom, či HR oddelení, ale napríklad aj v tom výrobnom.

Podpora škôl

Podporujeme školy a ich študentov od učňovských odborov cez stredné priemyselné školy až po univerzity. Pravidelne organizujeme prestížne súťaže, v ktorých je študentom odmenou nielen finančné ohodnotenie, ale aj praktická spätná väzba na ich projekty od popredných odborníkov.
Viac o študentských súťažiach

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Bezpečnosť je u spoločnosti Xella vždy najvyššou prioritou. Je to pre nás viac než len dodržiavanie zákonov. Všetci vo firme kladieme mimoriadny dôraz na bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, kolegov, obchodných partnerov, zhotoviteľov a tretích strán. Zabezpečujeme školenia, vzdelávanie, technické hodnotenia aj bezpečnostné audity. Viac sa dozviete tu:
Naše vyhlásenie o úlohách v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci