Služby Ytong

názov jednotka hodnota poskytovanej služby cena pri odbere materiálu cena pri odbere materiálu s DPH

Služby Statika

Výkresy skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej konštrukcii 1,20 zadarmo* zadarmo*
Nadimenzovanie jednotlivých konštrukčných prvkov
– prievlakov, prekladov, stĺpikov, …
hod.** 19,00 19,00 22,80
     Preklad nad oknom – do svetlosti 2,0 m – bez roliet ks 27,80 27,80 33,36
     Preklad nad oknom – do svetlosti 2,0 m – s roletami ks 37,00 37,00 44,40
     Preklad nad oknom – svetlosť > 2,0 m – bez roliet ks 47,50 47,50 57,00
     Preklad nad oknom – svetlosť > 2,0 m – s roletami ks 57,00 57,00 68,40
     Preklad nad rohovým oknom – so stĺpikom ks 47,00 47,00 56,40
     Preklad nad rohovým oknom – bez stĺpika ks 63,00 63,00 75,60
     Prievlak viditeľný – vnútorná stena – nesie iba strop ks 37,00 37,00 44,40
     Prievlak skrytý – vnútorná stena – nesie iba strop ks 47,50 47,50 57,00
     Prievlak pod stĺpikom krovu – bez zadanej síly ks 37,00 37,00 44,40
     Prievlak pod stĺpikom krovu – so zadanou silou ks 22,20 22,20 26,64
     Železobetónový veniec 1,00 1,00 1,20
Statické posúdenie dokumentácie
– prievlakov, prekladov, muriva a kompletných projektov
hod.** 26,00 26,00 31,20

Služby v oblasti teplotechniky a energetickej úspornosti stavieb

Vypracovanie Energetického certifikátu rodinnych domov ks 154,00*** 55,00 66,00
Spracovanie detailu vnútorného zateplenia ks 200,00 200,00 240,00

Služby ku schodisku Ytong

Výkres skladby schodiska k objednaným schodiskovým stupňom podlažie 60,00 zadarmo* zadarmo*

Služby na stavenisku

Založenie rohov stavby ks 150,00 zadarmo zadarmo
Pronájom pásovej píly deň 30,00 12,50 15,00

* Zadarmo je poskytnutá prvá verzia výkresu skladby, statické posúdenie stropu a výkres schodiska.
** K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.
*** Cena cez e-shop 110,00 €.

Multipor

názov jednotka hodnota poskytované služby cena při odběru materiálu cena při odběru materiálu s DPH
Posúdenie navrhu detailu vnútorného a vonkajšieho zateplenia ks 120,00 zadarmo zadarmo
Tepelnotechnické posúdenie detailu (detail 2D) ks 210,00* 210,00* 210,00*
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor poldeň 150,- zadarmo zadarmo
* Cena je orietačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.

Co je v ceni Ytong
Na začiatok