Služby Ytong

Služby ve fáze projektu

názov pre výrobky jednotka hodnota poskytovanej služby cena pri odbere materiálu bez DPH cena pri odbere materiálu s DPH
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu Ytong,Silka
Mutlipor
projekt 58,00zadarmozadarmo
Konzultácie vášho riešenia a odporúčania materiálov
Ytong, Silka, Multipor
Ytong,Silka
Mutlipor
hod.** 19,00zadarmozadarmo
Statické posúdenie dokumentácie
– prievlakov, prekladov, muriva a kompletných projektov
Ytong,Silka hod.** 26,00 26,00 31,20
Nadimenzovanie jednotlivých konštrukčných prvkov
– prievlakov, prekladov, stĺpikov, …
Ytong,Silka
Mutlipor
hod. 19,00 19,00 22,80
Tepelnotechnické posúdenie fragmentu konštrukcie
(výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla)
Ytong,Silka
Mutlipor
hod. 19,00zadarmozadarmo
Typové riešenie vnútorného zateplenia obvodových stien
(výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla)
Mutlipor ks 77,00 zadarmo zadarmo
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia obvodových
stien (výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla
a empirické vyhodnotenie vlhkostnej bilancie
v konštrukcii)
Mutlipor ks 77,00 77,00 94,20
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia stien z hľadiska
jednorozmerného šírenia vlhkosti a tepla dynamickou metódou
Mutlipor ks 154,00 154,00 184,80
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia konštrukcií
z hľadiska dvojrozmerného šírenia vlhkosti
a tepla dynamickou metódou
Mutlipor ks 231,00 231,00 277,20
Expertné posúdenie jedného detailu
vnútorného zateplenia
Mutlipor detail od 269,00*** od 269,00*** od 322,850***
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinného domu Ytong,Silka
Mutlipor
ks 110,00 55,00 66,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu Ytong,Silka
Mutlipor
ks 150,00 83,30 99,96
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu
a Energetického certifikátu rodinného domu
Ytong,Silka
Mutlipor
ks 260,00 130,00 156,00
Výkresy skladby a statické posúdenie k objednanej
stropnej konštrukcii
Ytong 1,20 zadarmo* zadarmo*
Výkres skladby k objednanej stenovej konštrukcii
z veľkoformátových produktov
Veľkoformáty 1,20 zadarmo zadarmo
Vyhotovenie montážnych plánov priečkových panelov Veľkoformáty 1,20 zadarmo zadarmo
Výkres skladby schodiska k objednaným
schodiskovým stupňom
Ytong podlažie 60,00 zadarmo* zadarmo*
* Zadarmo je poskytnutá prvá verzia výkresu skladby, statické posúdenie stropu a výkres schodiska.
** K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.
*** Konečná cena expertného posúdenia bude individuálne určená na základe zložitosti detailu.

 

Služby na stavenisku

název pre výrobky jednotka hodnota poskytovanej služby cena pri odbere materiálu bez DPH cena pri odbere materiálu s DPH
Založenie rohov muriva Ytong,Silka
Mutlipor
objekt 150,00 zadarmo zadarmo
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor Mutlipor poldeň 150,00 zadarmo zadarmo
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov Veľkoformáty poldeň 150,00 zadarmo zadarmo

Prenájom techniky

názov pre výrobky jednotka hodnota poskytovanej služby cena pri odbere materiálu bez DPH cena pri odbere materiálu s DPH
Prenájom pásovej píly na pórobe Ytong kalendárny deň 42,00 23,63 28,36
Doprava píl pri prenájmu:          
– Vaša vlastná doprava Ytong   kupujuci si zabezpeči na vlastne naklady*
– Doprava Xella s Vaším materiálom Ytong   15,00 zadarmo zadarmo
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta) Ytong   45,00 45,00 51,00*
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice Silka malého
formátu (bez diamantového kotúča)
Silka kalendárny deň 30,00 12,50 15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm, účinná výška 10 mm Silka ks 365,00 438,00
Prenájom malého žeriavu s príslušenstvom
(kliešte,schodíky), min. nájom 14 kalendárnych dní
Velkoformáty kalendárny deň 30,- 30,00 36,00
Doprava žeriavu na stavbu a prevzatie techniky
po ukončení murovacích prác
Velkoformáty kspodľa skutočných nákladov
Prenájom montážnych prostriedkov pre montáž
priečkovych panelov
Velkoformáty kspodľa individuálnej dohody
* Platí aj pre zvoz po ukončení prenájmu
** Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.
Žeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.
Po objednaní žeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce so žeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu so žeriavom zodpovedá nájomca. Viac technických dát o minižeriavom nájdete v technickom liste.

 

Doprava materiálu

názov jednotka cena bez DPH cena s DPH
Doprava plne vyťaženým kamiónom kamión zadarmozadarmo
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou (HR)kamión 108,00 129,60
Dodávka na presný deň a časkamión 125,00 150,00
Dodávka nasledujúci pracovný deňkamión 220,00 264,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deňkamión 125,00 150,00
Dodávka súpravou (solo s prívesom)
(službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji)
kamión 99,00 118,80
Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella
je možné (objednávka je nutná cez stavebniny)
 kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady
*Presné podmienky ohľadne služieb v doprave získate u svojho odborného poradcu alebo na stavebninách..

 

Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre.
Ohľadom vrátenie sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách).
Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.Co je v ceni Ytong

Potrebujete pomôcť pri výbere materiálu?

Ponúkame Vám bezplatné poradenstvo v oblasti energetických úspor a zateplenia. Ak potrebujete radu pri výbere tepelnoizolačného materiálu, prípadne kalkuláciu objemu a ceny, potom stačí zanechať kontakt, spojí sa s Vami náš špecialista.


Mám záujem o odborné poradenstvo ZADARMO

Na začiatok