Slovenská rada pre zelené budovy

SKGBC

Xella Slovensko, s.r.o. je členem Slovenské rady pre zelené budovy, organizácie, organizácie ktorá podporuje rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe.

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Našou víziou je, aby boli udržateľné budovy na Slovensku štandardom.

MISIA SKGBC

Misiou Slovenskej rady pre zelené budovy je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby ľudia vedeli čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať.
Chceme, aby sa zvýšila informovanosť o výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby, dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným stavebným materiálom a postupom.

Chceme, aby sa stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a aktívna spolupráca všetkých aktérov procesu. Vnímame všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty. Uvedomujeme si, že v prípade zelených budov musia byť v súlade.